Ital is Vital

Autor: Michal <m.sverak(at)gmail.com>, Téma: Potraviny, Vydáno dne: 22. 09. 2005

   Jídlo je víc než jen výživa pro naše tělo, je i výživou našich duší a srdcí. Důležitou součástí Rastafariánství je jíst Ital. Ital je Rastafariánský výraz pro nesolenou vegetariánskou stravu.Ale ne všichni Rastové striktně dodržují Ital stravování, jakkoliv je považováno za ideální.Je mnoho rozdílných pohledů a způsobů Ital stravování, ale je jedno pravidlo. Ital stravování je čisté. Když jí někdo nedotčené přírodní jídlo bude nevyhnutelně žít ušlechtilejším a čistším životem. Bude poháněn Bohem. Slušným a elegantním chováním k tomu co jíme vědomě zvýšíme požitek z něj. Rastové považují svá těla za chrámy svatého ducha. Proto jedí jídlo, které chce ne jenom tělo, ale i duch.

Jídlo stromu života
   Rastové odmítají vepřové maso, korýše, hmyz, plazy, zvířecí maso, drůbež.Také dravé ryby a ryby bez ploutví a šupin, ale většina nejí ryby vůbec. Rastové také nepřidávají do svých jídel sůl, ocet, majonézu a jakýkoliv alkohol. Odmítají také odbarvené bílé látky jako je bílý cukr, bílý chléb, bílá rýže, všechno chemické a umělá barviva. Skupina Rastafariánů, Nazerites, nejedí hrozny nebo plody vinné révy, takové jako tykev nebo okurka.Rastafariáni také odmítají míchání Ital jídel s ostatními jídly. Rastové se zříkají všeho znečištěného pesticidy, nebo balených potravin.Někteří rastové striktně odmítají umělé plasty.Tudíž jsou jejich kuchyně z přírodních materiálů, jako je dřevo, a jídlo je podáváno pouze v přírodním nádobí(Dřevo,tykev,ker.hlína).

   Důvod proč Rastafariáni odmítají vepřové a korýše, je ten že jedí všechen odpad a zbytky, tudíž jsou považováni za nečisté. Dravé ryby jsou odmítány, protože poožírají menší ryby a pokud jí někdo maso, musí to být maso býložravců.

   Většina Rastafariánů věří, že na začátku při stvoření nebylo zamýšleno, aby lidé jedli maso.

   A Jah řekl:“Hle, dal jsem vám na celé zemi každou bylinu nesoucí semena i každý strom, na němž rostou plody se semeny. To budete mít za pokrm“.-Genesis 1:29

   Lidé ( Izraelité) nepotřebovali zabíjet, v časech kdy chodili bok po boku s Jahem, žili stále a neznali nemoci ani smrt. Avšak, lidi přemohlo pokušení a zradili Jahovu důvěru. Tímto skutkem upadli do otroctví, ztratili kontakt s vyšším životem a už nikdy nekráčeli bok po boku s Jahem. Pak vybral Jah Mojžíše, aby vyvedl Izraelity z otroctví. Po čtyřicet let bloudili pustinou. Během těchto časů obdarovalk Jah Izraelity mannou, hmotou ze které se dal péci chléb. Během dlouhého cestování začali být znechuceni tím, že mají za pokrm pouze manu a Izraelité začali znovu volat:“kdo nám dá najíst masa?“ - Numeri 11:4

   (Jah mluví k Mojžíšovi) A lidu řekneš: Posvěťte se pro zítřek. Budete jíst maso, protože jste s pláčem volali k Hospodinu:“kdo nám dá najíst masa? Jak dobře nám bylo v Egyptě “ Hospodin vám dá maso a najíte se. Nebudete je jíst jen jeden den, ani dva dny, ani pět dní, ani deset dní, ale po celý měsíc, až vám poleze s chřípí a zhnusí se vám. To proto, že jste zavrhli Hospodina, který je mezi vámi, když jste před ním s pláčem volali:“ Proč jsme jen odešli z Egypta?“ - Numeri 11:18-20

   Jeden výklad říka, že Izraelité vždy toužili po tom co nepotřebovali. Na začátku lidé nepotřebovali jíst maso, ale jejich postupné oddalování od Jaha rozvinulo jejich nepotřebnou touhu po mase. Tak Jah dovolil Izraelitům jíst maso, ale pouze podle přísných pravidel, protože mnoho masa je pro lidské tělo a mysl pouze škodlivé.

   Ať je tvé jídlo tvým lékem a tvým lékem ať je tvé jídlo
   Jíst Ital stravu je holisticky zdravé. Ital jídlo je výživné fyzicky, mentálně i duchovně a je uvědomělé k přírodě. Ve většině Evropských zemích se lidé domnívají, že je maso a mléko výživné a je nutnou součástí zdravé stravy, avšak není zde přikládán velký význam nebezpečnosti konzervačních látek a přísad, které jsou ve většině potravin prodávaných lidem. Také všeobecně věří, že stravovat se Ital, jako vegetarián nebo vegan je nedostatečná výživa. Hlavním argumentem je, že tato strava neposkytuje dostatek bílkovin. Avšak bílkoviny jsou virovnány amino kyselinami, které jsou v těle nepostradatelné k náhradě rozložených buněk. Rostliny dokáží získávat amino kyseliny přímo ze vzduchu, země nebo vody a všechny ostatní živé bytosti jsou schopny získávat amino kyseliny buď přímo pojídání rostlin, nebo nepřímo pojídání zvířat, která jedí rostliny. Tudíž, amino kyseliny nejsou ze zvížecího masa, ale z rostlin.

   Je zdravé a dobré jíst živé jídlo, takové jako ovoce přímo ze stromu, zeleninu a její šťávu, byliny, semena, ořechy a zrna. Rastové věří, že tato starava učí jejich těla životu a prodlužuje jim život. Rozumí tomu jednoduše, jsme z toho co jíme, čisté živé, jídlo dělá naši krev čistou a čistí i náš organismus. Rastové také věří, že jíst pouze Ital dokáže zabránit nemocem a chorobám. Nemoci a choroby vznikají z velké hladiny odpadních látek v organismu, které jsou následkem konzumace většího množství těchto látek než je tělo schopné vstřebat nebo vyloučit. Jídlo, které obsahuje hodně bílkovin, konkrétně toto, např: jakékoliv maso, vejce, ryby a kravské mléko, také škrobovité jídlo a čaj mohou vyvolat střevní nemoci a zácpy. Když tělo trpí chorobami a těžkostmi základ problémůvětšinou tkví ve špatné kombinaci neživých těžko stravitelných anorganických jídel, jako jsou mastná nebo fritovaná jídla, která jsou obvyklá v Americe nebo Evropě.

   Vzhledem k životnímu prostředí je získávání živin převážně z rostlin méně škodlivé než jejich získávání z masa. Pro krmení hospodářských zvířat je potřeba více energie a hodně rostliných proteinů na dosažení jejich “porážkové váhy“. Aby farmář vyprodukoval 5 Kg. Masa musí zvíře nakrmit nejméně 15 Kg. krmiva. Je tedy uvědomělejší ušetřit jídlo a energii získáváním živin přímo z rostlin.

   Ital stravováním, se také vyhnete podporování věcí jako je genová manipulace jídla. Většina Rastů se snaží jíst organicky osvětčená jídla jak to jen jde. Rasta z Great Barringtonu, Massatchusetts mluví o geneticky manipulovaném jídle:

   V celosvětové ekonomice nejchudší státy světa vyvážejí jídlo do států kde ho je již dost… V celosvětové ekonomice je dostatek jídla nahrazen nedostatkem… Geneticky manipulované rostliny jsou mnohem náročnější na obhospodařování. Mohou skrze opylení s ostatními rostlinami, rozšířit nebo zmutovat. Když pesticidy nebo herbicidy odolají jeden den rozvine se z plodin plevel- superplevel, který se může rozmnožit a být nezastavitelný, toto je hrozba hrozící světovým dodavatelům potravin. Sto Amerických vědců bere tuto hrozbu vážně, jako dostatečné varování, může to vést k nenávratným změnám v ekologii… Biotechnický průmysl říká: „ Je to ekologické.“, protože tím snížíme používání chemických postřiků. A ve stejnou dobu dělají toto, Biotechnický gigant Monsanto je ve světě číslo jedna s chemickým herbicidem “Roundup“. A oni jistě geneticky manipulují plodiny na odolnost na Roundup… Výsledkem je že farmáři užívají více Roundupu… Na plodiny, které jsou vůči němu resistentní. Ostatní biotechnické společnosti dělají to samé s jejich herbicidy. Je to ekologické zemědělství…? Opravdový účinek je zvýšení užívání pesticidů a tím znečišťování země, vzduchu a vody. Pesticidy dělají vodu nepitelnou, zabíjejí ryby po milionech a na dlouhou dobu udělají zem neplodnou…
      “Lev Judejský“

   Pro Rasty je Ital stravování mentálně a duchovně snesitelné, je také tělesně výživné a společensky uvědomělé. Mnoho rastů považuje vaření za kreativní meditaci. Každý aspekt přípravy jídla je uváženě posvátný, potřeby a použité ingredience, postoj a stav mysli i srdce je individuální vaření. Rastafariáni připravují jídlo pouze v čistém stavu mysli. Ti, kteří krvácejí jsou považováni za nečisté a nemohou se zúčastnit přípravy jídla, např: ženy během menstruace, nebo muži s nezahojenými ránami.

   Někteří Rastové věří, že maso dělá lidi agresivní a kruté, tudíž rostliná strava je dělá mirumilovné a ohleduplné. Mnoho Rastů považuje, že jedení nečistého jídla a pití nečistých nápojů vyvolává v lidech pocit viny. Mnoho Rastů také rozhoduje o tom jaké jídlo je pro jejich život dobré a které ne, tento způsob uvědomění je blahodárný. Je to rozhodnutí srdce. Avšak navzdory všem rozhodnutím stále vědí, že přírodní jídlo a pití je vždy důvěryhodné a plně přírodní zdroj jídla je nejčistší.

   Mnozí Rastové si myslí, že jídlo, které jedí je nosič přírodní energie, kterou když spotřebováváme přeměňujeme na fyzickou sílu, kterou využívá tělo. Ital stravování spojuje jedince s přírodou, a protože je Ital přírodní Rastafariáni ho považují za lepší než všechny formy materiálně sofistikovaného životního stylu. To vede Rasty blízko k Jahovi a jeho přírodnímu stvoření a symbolizuje spřízněnost s přírodou a spiritualitou. Ital je starobylá přírodní tradice, která žije stále beze změny tak obvyklé v moderní společnosti. Ital dodává životní energii a udržuje tělo a vnitřního ducha v dokonalé rovnováze.

   Ty jsi chrám boží a břebývá v tobě boží duch a když někdo znesvětí chrám boží, Bůh ho zničí.Ten kdo je božím chrámem je pro božího ducha svatý.
“Jes Rasto“

   Jak píšu o mnoha zákazech Ital stravování cítím , že je důležité uvést do rovnováhy tyto vyjádření s odlišnostmi, kreativitou a životními příležitostmi vaření Ital. Ital vaření je plné chutí a vůní, je přírodní, užívá čisté ingredience a má tendenci ke složitým chutím.

   V New Yorku existuje Ital restaurace s názvem “Ital Itations“. Jessica herris říká o restauraci následující: “…vybrala jsem si středně velké menu: dušená rýže s hráškem ochucená kokosem, velký kus makarónového koláče, hnědou rýži, smažené tofu a dušená rajčata, the whole topped s dvěma plátky nádherně sladkých pečených banánů.K tomu jsem dostala kostnatou, avšak chtnou smaženou rybu s hromadou sladké cibule a posilující sklenicí domácího zázvorového piva a navrch malými pečenými kousky zázvoru. Chutné kombinace byli velmi zajímavé a uspokojující a zázvorové pivo bylo úžasné.
      hlas vesnice: figuruje: Jessica Harris

   Suroviny užívané v mnoha rastafariánských kuchyňích pocházející z mnoha rozdílných oblastí. Mango a cannabis sativa pocházející z Indie. Třtinový cukr, zázvor, kakao a banány byly dovezeny Španěly v 15. a 16. Století. Chlebovník pochází z Tahiti.

   Typické Ital nápoje jsou Banánový punč, kokosový punč, zázvorové pivo nebo mangový nektar. Recept na kokosový punč z rasta kuchařky je následující:
 • 1 zralý kokosový ořech
 • 2dcl vody
 • 4 lž. syrového třtinového cukru
 • čajlž. Mandlové esence

     Oloupejte ořech a najemno nastrouhejte dužinu. Zamíchejte strouhaný kokos s vodou a propasírujte přes sítko a pečlivě vymačkejte. Odložte kokos. Přidejte třtinový cukr a míchejte dokud se cukr nerozpustí. Dochuťte mandlovou esencí a vychlaďte.

     Několik typických snacků nebo chuťovek jsou banánové chipsy, avokádový krém, mrkvové lívanečky, smažené banány. Recept na mrkvové lívanečky z Rasta kuchařky je následující:

 • 3 středně velké mrkve
 • 4 lž. celozrnné mouky
 • čajlž. Skořice
 • čajlž. Muškátového oříšku
 • 2-3 čajlž. Mléka nebo sojového mléka
 • olej na smažení

     Oloupejte a nastrouhejte mrkev. Smíchejte mouku a koření v misce. Přidejte cukr a smíchejte s nastrouhanou mrkví. Přilijte mléko do mouky…a udělejte jemné těstíčko. Těsto nesmí být moc řídké. Rozpalte olej v pánvi. Dejte do pánve lžíci mrkvové směsi a rozprostřete ji na malou placičku a opečte ji po obou stranách do zlatova. Podávejte ještě teplé.

     Typický Ital hlavní chod jsou pečené sladké brambory, sladká kukuřice a rýže, keshu placičky, proso a tofu placičky, plody chlebocníku v kokosové omáčce a dušená zelenina s kukuřičnými knedlíky. Recept na plody chlebovníku v kokosové omáčce z Rasta kuchařky je následují:

 • plody chlebovníku
 • 1 středně velká cibule
 • 2 středně velká rajčata
 • 2 lž. rostlinného oleje
 • 1 bobkový list
 • černý pepř
 • 1 jarní tymián
 • kokosové mléko

     Ostrým nožem rozkrojíme plody chlebovníku na dvě poloviny . Oloupeme a nakrájíme cibuli a rajčata . V hrnci rozpálíme olej, přidáme cibuli a orestujeme, ale ne do hněda. Přidáme rajčata, bobkový list, tymián a pepř. Rozmícháme kokosové mléko a vlijeme jej do hrnce. Přidáme plody chlebovníku, přikryjeme hrnec pokličkou a mírně povaříme (asi 30 minut) dokud nejsou plody chlebovníku měkké.

     Nakonec několik typických Ital Dezertů jako například: pečené Banány, kokosové koláčky, mangový krém, zmrzlina z manga. Recept na kokosové koláčky z rasta kuchřky je následující:

 • 6 lž celozrné mouky
 • 3 lž nesoleného másla nebo přírodního margarínu
 • 1 zralý kokosový ořech
 • prášek do pečiva
 • 3 plátky čerstvého zázvoru
 • 8 lž surového třtinového cukru
 • 4-5 kapek vanilkové esence
 • muškátový oříšek

     Nejprve uděláme těsto. Nasypeme mouku a prášek do pečiva do misky , přidáme lžíci vody a uděláme měkké, ale ne lepivé těsto. Krátce prohněteme na pomoučněném válu a poté necháme těsto odpočinout na chladném místě než uděláme náplň. Oloupeme a nastrouháme kokosový ořech a zázvor. Dejte kokos a zázvor do pánve a prosypte cukrem. Zahřívejte dokud cukr nezkaramelizuje, potom zahřívejte na velkou teplotu dokud se tekutiny neodpaří a z kokos není průsvitný. ( směs může být vlhká, ale nesmí být mokrá) Dochuťte muškátovým oříškem a vanilkou. Rozválejte těsto a udělejte z něj malé koláčky a naplňte je. Pečte v troubě předehřáté na 200 °C po dobu 20 minut dokud není těsto nazlátlé.

     Jak ukazují tyto recepty , Ital vaření je kreativní a chutné, používá výrazné chutě a neobvyklé kombinace. Z osobní zkušenosti vím, že Ital jídlo je jedno z nejchutnějších jídel vůbec, pokud k němu přistupujete s otevřenou myslí a srdcem. Většina receptů obsahuje suroviny na Jamajce běžně k dostání. Avšak je plně možné jíst Ital kdekoliv na světě, protože existuje spoustu různých obměn a modifikací, které jsou poměrně snadno k sehnání, pokud jsou přírodní a jsou z ekologického zdroje- pak je to Ital.

     Ital život znamená víc než jen jíst Ital. Ital život je přírodní filozofie , je to přírodní a jednoduché, téměř jako roots reggae. Ital život znamená být za jedno s přírodou, být v míru sám se sebou, ale i se vším co nás obklopuje. Dosáhnout toho je uvážení nejvyššího stavu, je to vznešenost obsažená v hudbě a ve zpěvu žalmů, v dobrém zdraví a v dobré vitálnosti a v holisticky výživném jídle , to je stravování Rastů.

     Ital stravování není pouze jedení jídla, je to posvátný rituál vykonávaný znovu a znovu. Ital život spojuje s vyšší silou a je podstatnou součástí rastafariánství.