Věděli jste o........

Autor: [přejato] <info(at)onelove.cz>, Téma: Informační, Zdroj: www.humanitasafrika.cz, Vydáno dne: 20. 10. 2005

.....založení Afrického informačního centra v Praze? Nevěděli? Tak to si přečtěte následující článek.

   Africké informační centrum bylo založeno v roce 2005 s cílem zlepšit informovanost veřejnosti o Africe a Afričanech. Centrum chce dlouhodobě shromažďovat publikace a periodika o zemích Afriky ze všech oblastí společenského zájmu. Na počátku své existence tvoří knižní fond více než 600 titulů především v anglickém jazyce.

   Činnost centra se také zaměřuje na osvětu a prevenci negativních postojů a předsudků vůči Afričanům v české společnosti, nabízí prostor pro kulturní dialog - "meeting point" pro Čechy a příslušníky africké menšiny žijícími v České republice.

Knihovna Afrického informačního centra

Půjčování
   Knihy je možné půjčovat absenčně po registraci - vyplnění čtenářského průkazu a zaplacení čtenářského poplatku 250,- Kč / 1 rok. Časopisy a ostatní dokumenty půjčujeme pouze prezenčně. Výpůjční doba je 14 dní, lze ji prodloužit maximálně jednou, pokud nejsou dané tituly rezervovány. Čtenář/ka může mít půjčeny maximálně 2 knihy současně. Prodloužení výpůjčky a rezervace je možná e-mailem, telefonicky či přímo v knihovně. Rezervovanou knihu je nutné vyzvednout do 14 dnů po oznámení.

   Více informací o tomto projektu můžete najít zde http://centrum.humanitasafrika.cz/