2.Listopad

Autor: Michal <m.sverak(at)gmail.com>, Téma: Informační, Vydáno dne: 02. 11. 2006

Greetings Brethren and Sistren
Dnes 2. Listopadu je to již 76 let od korunovace Jeho císařské výsosti Haile Selassieho,225. dědice Šalomounova trůnu, krále králů, pána pánů, vítězného lva Judejského.

  On je ten, na kterého jsem tak dlouho čekali ,Kristus. Bible, kniha knih, mluví o jeho návratu a my to víme a věříme, že jednou každý přijme tuto pravdu.

Vzpomenu zde na moudrá slova Jeho Výsosti:

  S povznesením všecch lidí jako jednotlivců na jejich právoplatnou důstojnost a čest, bude každý schopen respektovat své společníky jákékoliv národnosti, rasy jakéhokoliv náboženství, jazykové nebo historické tradice, jako sobě rovné, bez žárlivosti, beze strachu a bez přílišné pýchy.

Zaslepenost, předsudky a zhoubný nelidský vlastní zájem musí být nahrazen porozuměním, tolerancí a dobrou vůlí.