Bouře

Autor: jah wise <jah_wise(at)centrum.cz>, Téma: Básně a jiné, Vydáno dne: 07. 12. 2006

  Obloha temní
Všechno se zklidní
Slunce se schovává za temnými mraky
Vyprahlá země sténá očekáváním deště

Poutníci na poli se schovávají do hospody plné hlasů
Všechno utichne
Kap
      Kap
            Kap
Začne pršet
Mraky vypustí svojí tíhu
Prásk!
Oblohu prořízne blesk
A všechno zazáří jako při výbuchu supernovy
Proudy vody se spojují do potůčků
Potůčky do řek
Řeky do moře
A odtamtud přijde nová bouře