Státy Afriky - Ghana

Autor: Eboko <eboko.rastaman(at)gmail.com>, Téma: O Africe, Vydáno dne: 08. 10. 2007

  Ghana, kdysi zvaná zlatonosné pobřeží, leží na pobřeží Guinejského zálivu mezi Pobřežím slonoviny a Togem.

 Rozloha: 239 460 km2
 Počet obyvatel: 22 409 572 (r. 2006)
 Hlavní město: Accra
 Státní zřízení: pluralitní prezidentská republika s jednokomorovým parlamentem
Úřední jazyk: angličtina
Měna: 1 cedi (C) = 100 pesewas
Náboženství:
křesťané 63%, tradiční víra 22%, muslimové 15%

Geografie a klima:
Pobřeží je převážně ploché a bažinaté,do vnitrozemí se terasovitě zvedá a tvoří pahorkatiny až 800 metrů vysoké. Podnebí je tropicky vlhké s prům. ročníb teplotou 27'C,roční srážky od 1000 do 2000 mm. Období dešťů je od března do října .Vnitrozemí je sušší.Hlavní řeka je volta (soutok bílé a černé Volty),ústící širokou deltou do Guinejského zálivu,dolní část toku je splavná. V jihozápadě části země jsou pralesy a na severu a východu jsou savany.

Obyvatelstvo:
Obyvatelstvo je původní africké národnosti Akan (kolem 1,5 miliónu) a Ewe (550.000),které jazykově náleží ke skupině Kwa Guinejských Jazyků. Jazyk Akan má několik forem: Fanti, Ašanti, Akwapim, Akin. Bělochů je v Ghaně asi jen 20.000 (z toho cca.20 čechů). Etnický původ (národnostní složení) vypadá zhruba takto: Akanové 54%, Mosijové 16%, Eweové 12%, Ga-Andagmeové 7,5%, Gurmové 3%, Jorubové 1%, ostatní 6,5%

Hospodářství:
Na západoafrické poměry má Ghana bohaté a různorodé zdroje. Přesto je Ghana převážně zemědělská země s většinou pracujících obyvatel zaměstnaných v zemědělství. Mezi tržní plodiny patří kakao, které společně s kakaovými polotovary a tovary vytváří 2/3 vývozních příjmů. Dalšími produkty jsou dřevo, kokosové ořechy a další palmové produkty, ořechy máslovníku, z nichž se vyrábí jedlý tuk, a káva. Ghana také úspěšně vyváží méně tradiční zemědělské výrobky - ananas, ledvinovníky a pepř. Maniok jedlý, sladké brambory, banány, kukuřice, rýže, arašídy, proso, a čirok patří mezi základní potraviny. Také se zde těží zlato, diamanty, manganová ruda, a bauxit.

Zajímavá místa:
Největší turistickou atrakcí budou pevnosti na Zlatém pobřeží Atlantického oceánu, jež byly hojně využívány hlavně v době otrokářů. Pevnost Elmina z 15. století je dokonce nejstarší stojící budovou v subsaharské Africe. V národním parku Kakum si můžete ze "vzduchu" (ne doslova ze vzduchu, ale když se procházíte tak 30 metrů nad pralesem po provazových konstrukcích kolikrát to není moc příjemné) prohlédnout tropický deštný prales. V Akosombu je ke shlédnutí obrovská vodní elektrárna, která dodává elektřinu téměř celé Ghaně a je roztáčena vodou údajně největšího umělého jezera na světě - jezera Volta.

Z historie:
Na území Ghany byly nalezeny archeologické památky ze staré doby kamené ,svědčí o dávném osídlení ; ze 7. století  př.n.nl. pocházejí památky měděné a bronzové .Již v 4 století n.l. byla na úzení západního súdánu  severozápadně od Timbuctou založena berbery černošská říše ,která svou moc rozšířila na západ až k moři.V dobách největšího rozkvětu (9-11 . století) zaujímala od řeky Nigeru až k Atlanskému oceánu a Sahaře.Byla bohatá zlatem a solí a hrála velkou roli v karavaním obchodu se severní afrikou .Pro západoafrické je ještě nyní symbolem staré africké slávy.Pro své bohactví byla cílem útoků ,zejm. muslimských Almorávidů,kteří ji roku 1076 proměnily ve svůj vazalský stát.Počátkem 13.století vládcové jedné z provincií  Ghany se zmocnily celé říše a a vytvořily nový mocný stát Mali.


Zdroje dat:
Encyklopedie, kniha "Afrika", internet