Proutkaření není jen trik

Autor: mr3ska <info(at)onelove.cz>, Téma: Ezoterika, Vydáno dne: 15. 02. 2008

   Proutkaření je známé již od pradávna. První zmínky o proutkařích a jejich umu pochází zhruba z  šestého tisíciletí před naším letopočtem. V jihovýchodní Libyi, v jeskyních Tassili n'Ajjer, jsou malby lidí, pozorujících proroka s rozvětveným proutkem datované zhruba do tohoto období. Dokonce koluje pověst, že i sama královna ze Sáby brala proutkaře do své družiny, kdykoliv cestovala za Šalamounem.

   Jak mnozí z Vás ví, dokonce i ve Starém zákoně jsou několikrát zmiňovány takzvané "věštecké pruty". V jednu dobu bylo proutkaření Katolickou církví dokonce považováno za "práci Ďábla", což je vzhledem k předcházejícímu přinejmenším podivné.

   Později však bylo proutkaření hojně využíváno v hornictví k hledání rud, dále k hledání míst vhodných pro zbudování studní a v dnešní době také k vyhledávání geopatogenních zón. Někdo má schopnost "využívat" proutek či virguli od narození, jiný ji může "převzít" od zkušeného proutkaře a některým z nás nezbývá nic jiného, než žasnout nad umem proutkařů, neboť se jim nechce tyto schopnosti "učit".

   S čím můžete proutkaře potkat? Často se využívá vrbový proutek ve tvaru V, dráty ohnuté do tvaru písmene L, či kyvadélko. A jak, že to tedy funguje? Zeptáte-li se dnešních proutkařů, většinou se shodnou na názoru, že: "Voda či jiné látky včetně kovů vysílají ze země záření či jiné signály, které působí na psychiku proutkaře a ta své signály přenáší na proutek (virguli). Dříve byl často rozšířen názor, že nějaká neznámá síla působí přímo na proutek v rukou proutkaře. Avšak jakékoliv pokusy v laboratorních podmínkách selhaly."

   Jak vyhledávat vodu, rudu nebo ztracené předměty? Důležitý je dotaz. Píši dotaz, ve skutečnosti jde o "pouhou" myšlenku. Proutkaři při vyhledávání myslí na hledanou věc. Pokročilí proutkaři dokonce hledají pouze na mapě, aniž by byli sami na určeném místě.

   O proutkaření toho jak na internetu, tak v knihách najdete spoustu. Sepsáno bylo dost materiálů, nicméně nikde nenajdete žádné uspokojivé vysvětlení funkce proutku či kyvadla.

   Můj názor na věc? V mnoha materiálech byla popisována funkce našeho podvědomí. Je možné, že i proutkaření je "produktem" právě našeho podvědomí, jehož funkci a schopnosti nejsme prozatím schopni nijak vysvětlit? Jak říká sám autor knihy "Proutkaření pro začátečníky" Richard Webster: "Jednou z úžasných věcí na proutkaření je to, že je mohou provozovat opravdu všichni, a to za předpokladu, že jsou připraveni odložit svou nedůvěru."


Zdroje dat:
Internet, knihy "Proutkaření pro začátečníky" a "Moc podvědomí"