O modlitbe - pramienok, z ktorého tečie rieka

Autor: J'ant Poeticall <seltaeb.eht(at)azet.sk>, Téma: Ezoterika, Vydáno dne: 20. 03. 2008

  Modlitba je tou najkrajšou duchovnou činnosťou. To nie je rozprávanie vopred naučených textov, ale tvorenie vlastných dôverných dialógov s Bohom. Modlitbou duša získava čistotu a cit, dostáva sa až za šifri transcendencie (poznávanie toho, čo je zmyslové k nadzmyslovému) a vleje do všetkých žíl najkrajší pocit aký môže človek zažiť.

Praying hands  Boh tak vyjadruje svoju najdokonalejšiu jednotnú lásku a stáva sa oporou človeku. Boh pozná človeka a prostredníctvom modlitebnej meditácie mu dáva možnosť spoznať tak samého seba, úplne nahého so všetkými chybami. Vtedy sa hovorí o skutočnej meditácii, o skutočnom a geniálnom rozhovore o mnohých nepoznaných veciach. Človek Boha poznáva cez modlitbu, prijíma ho celým Jeho obsahom do srdca, stáva sa potešeným a šťastným, pretože môže uniesť tajomstvo tej najkrajšej a najuniverzálnejšej, zjednocujúcej Jednej Lásky. Modliť sa znamená poznávať niečo nadzmyslové a pritom sa naučiť o sebe omnoho viac. Modlitba nie je o prosbách a ich plnení, pretože Boh do dejov vo svete priamo nezasahuje, lebo ho stvoril podľa vlastnej zákonitosti. No Boh nás pozná a vypočuje. Boh však neodpovedá preto, že by neexistoval, ale preto, že Jeho múdrosť presahuje múdrosť všetkého a vie, že s ďalšími odpoveďami prichádzajú pre človeka len ďalšie a ďalšie otázky.

  Človek má dar skromnosti a ten sa prejaví vtedy ak sa myslenie uspokojí s jedným pojmom a nerozvíja ho zbytočne ďalej. Skromnosť je totiž odpoveďou samou osebe. Kto sa vie modliť za čím stoja mnohé a mnohé cvičenie ducha, dostane aj viac sebapoznania a poznania doposiaľ nepoznaného. Taktiež je pripravený prijať Ducha Svätého ako pravdu o všetkom a vo všetkom. Modlitba je myšlienka Jednej Lásky, je to schopnosť ovládať pokoj v celom svojom tele a celej svojej duši. Skrze modlitby- rozhovoru dostáva človek obrovský kus univerzálnej a zjednocujúcej Jednej Lásky. Modlitba s úspechom dosiahnutia tohto všetkého má prebiehať s čistým vedomím a počúvaním vnútorného hlasu (svedomia) tak, ako nás naučil uklincovanými božskými rukami Ježiš- učiteľ cesty, pravdy a života. Modlitba je poďakovaním za cestu, ktorou nás vedie a sprevádza Pán Pánov, Kráľ Kráľov, 255. Následník trónu Šalamúnovho, víťazný Lev Júdsky Heille Selassie Prvý, za pravdu, ktorú nám ukazuje Duch Svätý a za život, ktorý dal Boh všetkým aby v poučení prorokov Ježiša Krista a Heilleho Selassieho Prvého uvideli najväčšiu krásu za hranicami Babylonu.

  Poznámka autora: Tento článok nesúvisí s Cirkvou, s obsahom všetkých cirkevných dogiem, ľudských dogiem, obmedzených systémov, ktoré s vierou a láskou nemajú nič spoločné. Tento článok nie je symbolom nenávisti a zla, ako všetky symboly Cirkiev. Tento článok je inšpirovaný mottom: ,,A ja budem milovať Pána, svojho Boha, celým svojím  srdcom, celou svojou dušou a celou svojou silou, a tieto slová, ktoré mi Ty dnes prikazuješ sú v mojom srdci, poúčam o nich svojich synov"- je to na prvý pohľad len nejaký príkaz, ale keď sa do toho pozriete hlbšie uvidíte tam len to, krásne, čo sa dá zhrnúť do dvoch anglických slov ONE LOVE. To, čo som napísal, nesúvisí s nijakými inými stavmi vedomia, ale s triezvym a bdelým uvažovaním, bez drog a omamných látok, bez šamanstva, mágie, tranzu a podobných  halucinogénnych omámeniach, ktoré nevedú k ničomu. Toto je skutočná modlitba, modlitba k Jahovi, k Bohu ! We´ll be Forever Loving Jah (Bob Marley).