Návrat k přírodě

Autor: jacobo.m <>, Téma: Básně a jiné, Vydáno dne: 07. 04. 2008

Žijeme v čase věčných stresů,
strachu, shonu
a nočních děsů.


Svět bije rytmem zběsilosti,
bojů, hádek
a věčné zlosti.

A člověk plně uchýlil se k tomu zmatku,
zapomněl však na přírodu,
na svou matku.

Pojďme pokusit se to vše změnit
a začněme každý ve svém nitru.
Kdo mohl by to následně neocenit,
až čistší bude vždy v dalším jitru?

Očistěme si svá těla, a tím i duše zajisté,
skrze sílu různých bylin zemí darovaných.
Duši osvoboďme meditací z této doby nečisté
a zbavme se tak všech neduhů nepozvaných.

Svůj lék hledejme a nalézejme v přírodních zdrojích,
nikoliv v tabletách, jež Babylon propaguje za všemocné.
Ty jsou často pouze líbivým lákadlem v komerčních bojích,
než aby byly skutečným řešením pro nemocné.

Jakož příroda dala nám život z vůle Boží,
tak dala nám i produkty k užitku z lůna svého.
Věřím, že ten jež důvěru v její péči vloží,
neshledá v ní nikdy nic zlého.

Nenechme se ničit vlivy, jež sebou doba nese.
Já spíš než v městě, šťastnější jsem v lese.
A spíše než ulicí mezi studenými domy,
rád procházím se tam, kde tiše šumí stromy.

Věřím, že mnozí rozumí a sami znají tato slova,
tak přejme štěstí těm, pro něž cesta by to byla nová.