Rastafari není reggae

Autor: mr3ska <info(at)onelove.cz>, Téma: Ostatní, Vydáno dne: 01. 06. 2009

   Rastafariánské hnutí, jehož kultura byla velice důležitým prvkem vývoje Reggae hudby, ovšem není jeho součástí. Tahle hudba je, jak řekl její král Bob Marley: "hudbou vytvořenou rastamany".


   Reggae hudba je tím, co rozšířilo a stále šíří Rastafariánství všude, kde zazní. I Mortimo Planno v jednom rozhovoru řekl: "Naším zájmem bylo udělat z Marleyho posla, který přinese Rastafariánství a jeho myšlenky do světa. Joe Higgs mu pomohl hudebně a já spirituálně". Podle Planna je hlavním rozdílem v původním reggae a reggae dneška v tom, že to původní bylo více spirituální, více procítěné, oproti tomu co slýcháme dnes. Obrovskou chybou prý bylo, že se starší generace zpěváků nestarala o generaci nastupující a proto postupně mizí ona tradice "duchovního reggae".

   Bob Marley, stejně jako mnozí další hudebníci pocházející z Kingstonu, byl členem Twelve Tribes of Israel. Stejně jako například Dennis Brown, Freddie McGregor nebo Judy Mowatt. Twelve Tribes byli tou nejméně radikální skupinou. I někteří z nich naslouchali učení Mortima Planna, filozofa z lidu.

   Plano mnoha hudebníkům pomohl uvědomit si, že hudba není jen zdroj zábavy. Ukázal jim hudbu jako možnost šířít poselství, vzdělávat lidi a pomoci jim najít cestu k Bohu. Jejich víra, hudba, kouření Byliny a přírodní dlouhé vlasy byly jejich bojem proti systému a také inspirací.

   Mnozí z Vás slyšeli i jméno Prorok Gád. Rád bych jej zde jmenoval už proto, že ačkoliv byl jedním z prvních rastafariánů, měl mnoho následovníků a to jak tmavé tak světlé pleti a všichni si byli rovni. Nevidím důvod k věčným hádkám a debatám vznikajícím jen proto, že o sobě běloch řekne, že je Rasta. Určitě znáte text a název písně, ze které teď budu citovat: "dokud bude barva kůže důležitější než barva očí, budou na světě války".

   A na závěr jeden text:

Until the philosophy which holds one race
Superior and another inferior
Is finally and permanently discredited and abandoned
Everywhere is war, me say war

That until there is no longer first class
And second class citizens of any nation
Until the colour of a man's skin
Is of no more significance than the colour of his eyes
Me say war

That until the basic human rights are equally
Guaranteed to all, without regard to race
Dis a war

That until that day
The dream of lasting peace, world citizenship
Rule of international morality
Will remain in but a fleeting illusion
To be pursued, but never attained
Now everywhere is war, war

And until the ignoble and unhappy regimes
That hold our brothers in Angola, in Mozambique,
South Africa sub-human bondage
Have been toppled, utterly destroyed
Well, everywhere is war, me say war

War in the east, war in the west
War up north, war down south
War, war, rumours of war

And until that day, the African continent
Will not know peace, we Africans will fight
We find it necessary and we know we shall win
As we are confident in the victory

Of good over evil, good over evil, good over evil
Good over evil, good over evil, good over evil