Etiopské šlechtické tituly

Autor: mr3ska <info(at)onelove.cz>, Téma: Ostatní, Vydáno dne: 20. 06. 2010

   Mnohé z Etiopských šlechtických linií se datují od Biblických dob. Povětšinou to byly linie vycházející z dávných kmenových vztahů a v mnoha případech šlo o kočovné kmeny. Začít bychom mohli například u titulu Negus (král), nebo Amir (emir).


   Těmito tituly bývali označováni regionální vůdci. Zatímco panovník byl Negusa Nagast (Král králů), na západě se mu však říkalo císař. Itegue byl zas etiopský ekvivalent pro císařovnu.


   Ras je nejvyšší vznešené postavení, označující v podstatě člena Šalamounské dynastie. Jde o dědičný titul narozdíl od titulu Negus.

   Bitwoded (zkráceně Bit.) doslovně znamená "milovaný králem". Jde o nejvyšší nekrálovský titul.

   Dejazmach (zkráceně Dej.) je vysoký titul a v původním významu jde o "strážce brány". V dřívějších dobách šlo také o titul vojenský.

   Fitawrari (zkráceně Fit.) je šlechtický titul vojenského původu. Doslovně přeložen do češtiny znamená "vůdce předvoje".

   Gerazmach (zkráceně Geraz.) je stejně jako předchozí vojenskéhu původu a v překladu znamená "velitel na levém křídle". Jde o nižší šlechtický titul pocházející z dřívější doby.

   Kenyazmach (zkráceně Kenyaz.)  je hodnostním ekvivalentem výše uvedenéh titulu a znamená "velitel na pravém křídle".

   Balambaras je nižší šlechtický titul prastarého původu, doslovně přeložen znamená "kastelán" a nebo "velitel pevnosti". Jde o také vojenský titul s nižší důležitostí než předchozí dva.

   Ato v překladu znamená "pán" nebo "gentleman".

   Woizero (zkráceně Woiz.) je titul pro dámu, nebo aristokratku.

   Lij. je v překladu "dítě" a šlo o titul, který dostávaly děti šlechty

   Makwanent je souhrné označení pro šlechtu


   Ke konci devatenáctého století došlo v Etiopii k jakési "westernizaci" systému hodností a šlechtických titulů. Nebyl to jev ojedinělý. K něčemu podobnému došlo i v Japonsku. Byly zde zavedeny tituly jako vévoda, markýz, hrabě, vikomt, baron a rytíř, přičemž všechny tyto tituly kromě rytířského byly dědičné a to jak v mužské tak ženské linii (pouze pro prvorozené). Došlo však i k případům, že si šlechtici sami určili, který z jejich potomků bude příštím nositelem onoho titulu. Potvrzení převodu titulu mohl nejprve jak regionální vůdce (Negus) tak císař (Negusa Nagast). Menelik II. však rozhodl, že nadále bude tuto mít tuto pravomoc pouze císař.

   Etiopský císař Amha Selassie I jmenoval také členy Císařské Korunní Rady (v roce 1993) a tato rada respektovala jeho rozhodnutí, že další císař by neměl být jmenován dříve než dojde k obnovení Etiopské monarchie. Korunní rada může také uznávat přístí nositele dědičných titulů. Současná Etiopská vláda však tyto tituly víceméně neuznává.