Odešel Nyahbinghi starší Bongo Rocky

Autor: mr3ska <info(at)onelove.cz>, Téma: Ostatní, Vydáno dne: 20. 10. 2010

   Byli jsme opravdu zarmouceni zprávou, že nás ve věku nedožitých dvaaosmdesáti let opustil patriarcha a Nyahbinghi Priest Bongo Rocky. Zemřel dne 15.září 2010 v rastafariánské komunitě v Shashamene v Etiopii. Odešel tak jeden z prvních obyvatel území Shashamene a zároveň respektovaný člen komunity.


Elder Bongo Watu   Snad jeho příkladu budou následovat další a zajistí tím pokračování Nyahbinghi řádu a neposkvrněnost této víry.

    Bongo Rocky se do Etiopie vrátil před deseti lety se svou milovanou ženou Queen Baby I a od té doby žil spořádaným životem velvyslance a reprezentanta Rastafariánského "národa". Stál v čele delegací, scházel se s hlavami států, s politiky, ale i s regionálními hodnostáři a to vše jménem Shashamenské rastafariánské komunity.

   Bongo Rock, jak jej také nazývali, byl ke všem laskavý a pro většinu členů komunity byl velkou inspirací a vzorem. Mnohým se dostalo požehnání vyslechnout jeho slova a myšlenky. A to nejen členům komunity, ale i mnohým návštěvníkům.

   Byl člověkem, žijícím pro svou víru a pro své okolí. I přes svůj zhoršující se zdravotní stav se snažil bojovat za Afriku a její lid. Snažil se žít smysluplný život a jak to jen šlo, pomáhat ostatním. To jen svědčí o jeho charakteru. 

    Ačkoliv jeho tělo bude ležet kdesi v hloubi, jeho myšlenky, vzpomínka na něj a stopa jež po sobě zanechal na tomto světě bude udržovat jeho duši ve výšinách.


   A zde jsou nějaké dokumenty o území, které Selassie rastafariánům věnoval: Shashamene Land Grant