Rastafariánská setkání

Autor: mr3ska <info(at)onelove.cz>, Téma: Ostatní, Vydáno dne: 24. 09. 2011

   Již jsme Vám přinesli informace o rastafariánských řádech, významných osobách, důležitých dnech, o bubnech, o jejich mluvě a chvalozpěvech, stejně jako o mnohých rastafariánských starších. Nějak nám při tom všem vypadlo jedno téma a to samotná setkání. Pusťme se tedy do toho.

Nature   Rastové se, stejně jako přívrženci jiných vyznání, setkávají. Nejen za účelem poznat se navzájem, ale za účelem poznání, vzdělání a vzájemné diskuse. Setkání jsou buď uzavřená jen pro určitý okruh lidí, nebo otevřená pro "kohokoliv". Nicméně i otevřená setkání se mohou poměrně výrazně lišit.


Reasoning

    "Reasoning" je v podstatě obyčejné setkání rastů, kde se kouří bylina a diskutuje se o všemožných etických, sociálních a náboženských otázkách a tématech. Jednomu z rastů na setkání se dostane cti zapálit bylinu v dýmce a na úvod pronést krátkou modlitbu zatímco dýmka putuje ve směru hodinových ručiček z ruky do ruky účastníkům setkání.


Groundation

    “Groundation” nebo také “binghi” je pro rasty svatým dnem. Slovo “binghi” je samozřejmě odvozeno od “Nyabinghi”, které určitě znáte (úplný původ tohoto slova hledejte na Ugandsko-Rwandské hranici). Tyto slavnosti znamenají kromě již výše zmiňovaných diskusí a kouření byliny také tanec, zpěv a hodování. To vše za neustávajícího zvuků bubnů, binghi bubnů (thunder, fundeh, ketteh). Tyto slavnosti mohou trvat i několik dní.Na veřejných shromážděních rastafariáni často pronášejí následující modlitbu občas s nějakou tou obměnou:

    “Princes and princesses shall come forth out of Egypt, Ethiopia now stretch forth her hands before JAH. O Thou God of Ethiopia, Thou God of Thy Divine Majesty, Thy Spirit come into our hearts, to dwell in the paths of righteousness. Lead and help InI to forgive, that InI may be forgiven. Teach InI Love and loyalty on earth as it is in Zion, Endow us with Thy wisemind, knowledge and Overstanding to do thy will, thy blessings to us, that the hungry might be fed, the sick nourished, the aged protected, the naked clothed and the infants cared for. Deliver InI from the hands of our enemy, that InI may prove fruitful in these Last Days, when our enemy have passed and decayed in the depths of the sea, in the depths of the earth, or in the belly of a beast. O give us a place in Thy Kingdom forever and ever, so we hail our God JAH Selassie I, Jehovah God, Rastafari, Almighty God, Rastafari, great and powerful God JAH, Rastafari. Who sitteth and reigneth in the heart of man and woman, hear us and bless us and sanctify us, and cause Thy loving Face to shine upon us thy children, that we may be saved, SELAH.”

Když pak některý z rastů zapaluje v dýmce posvátnou bylinu, můžete slyšet následující slova:

    “Glory be to the Father and to the Maker of Iration, as it were in the Iginning, is now an shall be foriva, world without end, SELAH.”