Haile Selassie ke svým vojákům

Autor: mr3ska <info(at)onelove.cz>, Téma: Haile Selassie I, Vydáno dne: 20. 06. 2012

Být vybrán jako kandidát na povýšení je obrovské privilegium. Ačkoliv je zřejmé, že válka s sebou nese smrt, vede tato smrt k zachování života ostatních; aby přežila generace a národ či lid tak mohly zesílit. Toto vše pramení z historie.

I zde jsou příkladem skvělí vojáci z Vašich řad, kteří byli vybráni, aby se stali důstojníky. Dosáhli toho jen díky svému charakteru a oddanosti. Historie na takové lidi pamatuje. Často jsou to lidé, kteří sice postrádají jakékoliv vzdělání z vojenských akademií, ale vedli vojska a statečně bránili svou zem. Váš nynější trénink spolu se svěřenou zodpovědností Vás měl připravit k tomu, abyste byli schopni ještě lépe využít své schopnosti pro nastolení a udržení míru.

Jsem potěšen když vidím, že jste si velice rychle osvojili tyto dovednosti. Ukazuje to, že jste tomu věnovali všechen svůj čas. Čas jako oběť našim lepším zítřkům. Dnes, ačkoliv jste mne přesvědčili o svých schopnostech, Vám musím říci, že toto nepovažuji za konec. Jde spíše o začátek. Pamatujte, že jste stále studenty, kteří se musí učit ze zkušeností svých a svých bratří.

Dobrý voják dodržuje tři základní zásady: musí vést slušný život; musí na sobě neustále pracovat; a nakonec musí být připraven se kdykoliv obětovat pro svou zem. Budete-li žít dle těchto zásad, ovládnete a pochopíte své vlastní Já.

Voják musí také vždy sledovat chování velitele. Ten musí být opatrný, energický a nesmí se nechat ovlivnit nepodloženými řečmi. Musíte jednoduše najít způsob jak dojít sebekontroly a být cílevědomí. V tomto směru je důležitou a mocnou zbraní trénink; díky němu můžete uchránit nejen svou zemi před katastrofou, díky němu posílíte nejen ducha ale i mysl.

Má-li člověk určitý cíl, musí pilně pracovat na jeho dosažení. Je naším záměrem zlepšit životní úroveň našich vojáků, neboť si uvědomujeme velikost jejich oběti.

Haile Selassie I. ke svým vojákům 2.května 1952

Haile Selassie na přehlídce