Haile Selassie v Polsku

Autor: mr3ska <info(at)onelove.cz>, Téma: Haile Selassie I, Vydáno dne: 29. 11. 2013

Haile Selassie navštívil Polsko ve dnech 17.-20. září 1964. Během své návštěvy se zastavil v Krakově, Osvětimi a na dostizích a ve Wilanowského paláci ve Varšavě. A právě v tomto paláci pronesl svou řeč:


Odpovědností všech lidí dobré vůle, bez ohledu na jejich rasu, víru i systém v němž žijí je bojovat za dva hlavní cíle; za trvalý mír a zvýšení životní úrovně národů trpících chudobou, hladem či nemocemi. 
 
Již před mou korunovací započaly rozhovory ohledně vzájemné Polsko-Etiopské pomoci a taktéž obchodních vztazích našich zemí. Když přišel den korunovace, tato jednání nebyla ani zdaleka u konce. I přesto jste poslali svého velvyslance do Etiopie, aby se korunovace zúčastnil, a dali nám tím najevo, že projednávané záležitosti myslíte vážně. V návaznosti na to jsme poté požádali Vašeho prezidenta, aby Polsko vyslalo do Etiopie své velvyslance.

Přátelství, jež nám polská vláda projevila, si velice ceníme a chováme jej ve svém srdci. 
 
Madam Ochabe, je mi ctí Vás zde přivítat jako svého čestného hosta a jsem rád, že skrze Vás mohu mluvit k polskému lidu. Rád bych mu poděkoval za přátelství a a ůctu jež nám projevuje.
 
V moderním světě, do něhož se v tomto století začleňuje i Etiopie, nelze nadíle měřit vzdálenost mezi státy či národy v jakýchkoliv délkových jednotkách. Je to opravdu mnoho kilometrů jež dělí Polsko a Etiopii, ale s moderními způsoby dopravy, které máme nyní k dispozici nejen my, ale i mnoho dalších národů, stali jsme se ve své podstatě všichni sousedy. A i proto musíme tomuto sousedskému vztahu dát hlubší a výraznější smysl. Vzájemná závislost světových národů jeden na druhém je již prokázanou skutečností. Navíc oblasti společného zájmu se denně rozšiřují.

Vzájemná ekonomická spolupráce může všem dobře posloužit, ale jen tato spolupráce není sama o sobě tou konečnou a nemá až tak zásadní význam. Musí také existovat nějaký společný základ co do principů morálky a spravedlnosti, která by řídila nejen ekonomiku, ale i lidské vztahy jako takové. Mnohé zásady jsou již zakotveny v Chartě OSN a v Mezinárodní deklaraci lidských práv. K těmto zásadám se nejen Etiopie, ale i další státy Afriky hlásí. Jsme hrdí, že i Polsko je v této věci naším spojencem.
 
 
Banket na počest polského prezidentaPoznámka: Úvod řeči o zodpovědnosti se mimojiné objevil v knize L.Onimichowského "Koniec cesarstwa na dachu Afryki" (tedy v čj "Konec impéria na střeše Afriky")