Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 99 nalezených)

| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-60 | 60-75 | 75-90 | 90-99 |

Rastafariánská setkání

Vydáno dne 24. 09. 2011 (4757 přečtení)
   Již jsme Vám přinesli informace o rastafariánských řádech, významných osobách, důležitých dnech, o bubnech, o jejich mluvě a chvalozpěvech, stejně jako o mnohých rastafariánských starších. Nějak nám při tom všem vypadlo jedno téma a to samotná setkání. Pusťme se tedy do toho.
Autor: mr3ska | Vytisknout článek

Rasta mluva

Vydáno dne 12. 04. 2011 (5827 přečtení)
   Rastové nevymysleli jamajské nářečí Patwa. To vzniklo přirozenou cestou spolu s tím, jak na Jamajku přicházelo stále více cizinců z různých koutů světa - Britů, Španělů, Indů a také Afričanů. Obyvatelé Jamajky tak přišli do styku s jejich rodnými jazyky a právě tyto jazyky je následně ovlivnily.
Autor: mr3ska | Vytisknout článek

Ras Boanerges - zakladatel Youth Black Faith

Vydáno dne 12. 12. 2010 (5578 přečtení)
   Ras Boanerges, známý také jako Bongo Watto, byl bezpochyby nejvýznamnějším a jedním ze nejkontroverznějších rastafariánských starších. Jeho jméno pochází z textu Bible, konkrétně Marka 3:17: "...Jakuba Zebedeova, jeho bratra Jana (ty dva pojmenoval Boanerges, "Synové hromu")..."
Autor: mr3ska | Vytisknout článek

Natty Dreads History VI.

Vydáno dne 26. 10. 2010 (3410 přečtení)
   Ženy ve společenství Bobo Dreads byly co do společenského postavení pod muži a jejich společenský status a jejich práva se odvíjely od jejich věku. Musely nosit zakryté nohy a ruce. Jejich život byl striktně omezen na dohled na děti a domácnost. A pokud ženy měly menstruaci musely se od společnosti odloučit a pak se zas navrátit zpět. Ženy také nesmí obsluhovat hosty (muže) jež se řadí k Bobo Dreads. To mohou jen muži.
Autor: mr3ska | Vytisknout článek

Odešel Nyahbinghi starší Bongo Rocky

Vydáno dne 20. 10. 2010 (5731 přečtení)
   Byli jsme opravdu zarmouceni zprávou, že nás ve věku nedožitých dvaaosmdesáti let opustil patriarcha a Nyahbinghi Priest Bongo Rocky. Zemřel dne 15.září 2010 v rastafariánské komunitě v Shashamene v Etiopii. Odešel tak jeden z prvních obyvatel území Shashamene a zároveň respektovaný člen komunity.
Autor: mr3ska | Vytisknout článek

Etiopské písemnictví - díl druhý

Vydáno dne 10. 10. 2010 (4664 přečtení)
   Vzhledem k tomu, že amharština je úředním a národním jazykem a slouží k dorozumívání mezi příslušníky různých etiopských národů, používá jí vedle Amharů také mnoho příslušníků jiných etiopských národů jakožto druhý jazyk. V každém etiopském městě či městečku lze vždy najít někoho, kdo amharsky mluví. Často jsou právě města osídlena Amhary, zatímco okolní obyvatelstvo mluví místními jazyky.
Autor: Larwitch | Vytisknout článek

Jamajský hrdina Paul Bogle

Vydáno dne 24. 07. 2010 (4635 přečtení)
   Paul Bogle se narodil roku 1822 na Jamajce ve Stony Gut, St Thomas. Komunita ve Stony Gut se skládala především z farmářů a sám Bogle vlastnil kolem pěti set akrů půdy. Přátelil se s George William Gordonem, velkým vlastníkem pozemků a politikem a byl to právě on kdo směřoval Paula na cestu Baptistického duchovního.
Autor: mr3ska | Vytisknout článek

Nyahbinghi - smrt černým i bílým tyranům

Vydáno dne 04. 07. 2010 (3609 přečtení)
   Mnoho lidí po celém světě inklinuje k rastafariánství. Cítí v něm jakousi pravdu a sílu, které je k němu táhnou. Bohužel však většina z nich nepřijme rastafariánství jako celek, obsahující určité tradice a praktiky. Přijde jim nesmyslné či pošetilé je uplatňovat v praxi. Proto je více než nutné se s nimi seznámit.
Autor: mr3ska | Vytisknout článek

Etiopské šlechtické tituly

Vydáno dne 20. 06. 2010 (5977 přečtení)
   Mnohé z Etiopských šlechtických linií se datují od Biblických dob. Povětšinou to byly linie vycházející z dávných kmenových vztahů a v mnoha případech šlo o kočovné kmeny. Začít bychom mohli například u titulu Negus (král), nebo Amir (emir).
Autor: mr3ska | Vytisknout článek

Národní shromáždění ČSR - situace v Habeši

Vydáno dne 13. 06. 2010 (3863 přečtení)
   Náhodou jsem během svého pátrání na internetu narazil na zápis jednání Národního shromáždění republiky Československé ze dne 5.listopadu 1935, kde se mimo jiné rokovalo i o situaci mezi itálií a tehdejší Habeší. Se svolením Vám zde přinášíme přepis té části, pojednávající právě o Habeši (dnešní Etiopii).
Autor: mr3ska | Vytisknout článek

Více o řádu Bobo Shanti

Vydáno dne 06. 06. 2010 (8343 přečtení)
   Sousloví Bobo Shanti je odvozeno od "Bobo" což znamená "černý" a Ashanti, což je jméno afrického kmene z Ghany. Většina otroků dovezených na Jamajku pocházela právě z tohoto kmene a jsou tak předky mnoha Jamajčanů.
Autor: mr3ska | Vytisknout článek

Prorok Gad - zakladatel Twelve Tribes of Israel

Vydáno dne 29. 05. 2010 (3787 přečtení)
   Dr.Vernon Carrington, známější spíš jako Prorok Gad (nebo Gadman) založil Twelve Tribes zhruba tři roky po Selassieho návštěvě Jamajky. I přesto, že sídlili na Jamajce, můžete je dnes najít i v mnoha Afrických zemích, na mnoha místech Karibiku, ve Spojených státech, Kanadě ale i Austrálii.
Autor: mr3ska | Vytisknout článek

Etiopské písemnictví - díl první

Vydáno dne 17. 05. 2010 (4708 přečtení)
   Etiopské písemnictví má více než dvoutisíciletou historii a zaujímá v Africe jedinečné postavení. První písemné záznamy se na území Etiopie objevují přibližně v polovině 1. tisíciletí před našim letopočtem. Jedná se o texty tesané do kamene a psané písmem a jazykem, které si s sebou přinesli semitští osadníci z jižní části Arabského poloostrova. Z jihosemitských nářečí se na africké půdě pod vlivem místních jazyků během staletí vyvinul africký jazyk ge'ez.
Autor: Larwitch | Vytisknout článek

Etiopský lid, zem a historie - díl čtvrtý

Vydáno dne 10. 05. 2010 (3837 přečtení)
   Selassie pokračoval v Menelikově snaze o modernizaci země. Bylo mu však souzeno stát se válečníkem spíše než modernizátorem. Stejně jako Menelikovi. Etiopie musela znovu bojovat o svou národní identitu a za svou hrdost během druhé světové války.
Autor: mr3ska | Vytisknout článek

Etiopský lid, zem a historie - díl třetí

Vydáno dne 03. 05. 2010 (3449 přečtení)
   Etiopská role v Evropské politice vyplynula z Francouzského a Britského vlivu v této oblasti. Etiopie byla jednou z mála oblastí, které se nestaly Evropskými koloniemi. Nicméně Italové, jakožto nováčci na poli kolonialismu to chtěli změnit. I přes jisté náznaky ústavní struktury byla Itálie v rukou krále, který jmenoval senátory stejně jako většinu ministrů a určoval směr, kterým se bude ubírat zahraniční politika.
Autor: mr3ska | Vytisknout článek
| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-60 | 60-75 | 75-90 | 90-99 |
Vyhledávání na webu

rozšířené hledání
 

  Podporujeme
Náhodný odkaz
na partnera