Příroda >> Duchovní význam květin - díl třetí

Duchovní význam květin - díl třetí

Vydáno dne 24. 06. 2005 (14700 přečtení)
Co symbolizují a čemu jsou zasvěceny některé květiny?

   ORLÍČKY - Alpský orlíček je zasvěcen Jupiteru a Slunci.Jeho magické síly chrání před temnými mocnostmi zla duchovním spojením s éterickou oblastí mocností Jupitera.Učí člověka vytrvalosti a pevné vůle svou duchovní silou vnitřního osvícení.

   PAMPELIŠKA - Pampeliška je nositelkou sil mocností Slunce.Její skupinná duše je neskonale krásná a září jako zlatý Cherubín.Je jednou z nejkrásnějších a nejušlechtilejších mezi rostlinami, jemná,oduševnělá a při tom prostá.Pampeliška vlastní mnoho léčivých sil.

   PELARGONIE - MUŠKÁT - Muškáty patří mezi květy radosti a rodinného štěstí.Jsou vílou rodinného krbu a starají se o bytosti, které je pěstují, aby dosáhly vnitřní štěstí,radost a požehnání nejvyšší lásky. Přináší útěchu a vytváří spořádanou rodinu, neboť z nich vychází mravní základ společenského života.Jsou symbolem pilné,pracovité, ale též vládnoucí síly kněžky rodinného krbu.

   PETŮNIE - Petůnie je symbolem pokory duše člověka, který hledá vnitřní oporu.Touží po účasti ve společnosti Duchů Slunce, u nichž je pevně zakotven Boží Zákon, nejvyšší duchovní opora - KRISTUS.

   RŮŽE - Růže je symbolem sladkého dechu lásky.Je zasvěcena Slunci a Venuši.Je obdařena silou královského majestátu, kterému však nechybí andělská pokora a vysoká duchovní moc LáskY. Naplňuje člověka serafinskou vůní Lásky a vede ho ke spojení se světem duchovním,neboť působí svou silou nejen ve sféře Slunce, ale i na všech planetárních úrovních.Barvou růže je určován její vnitřní význam a planetární souvztažnost. Nejvyšší síly růže jsou vyjádřeny růží planou,šípkovou, která roste pod vlivem sil Duchů Moudrosti.Je to květina, která vyzařuje sílu lásky KRISTA. Tato růže slouží vždy jako podklad,dle své duchovní přirozenosti ( jako kosmický podklad ) pro roubování růží,které jsou nositelem pravé lásky.Všechny druhy růží vyjadřují dle své barvy různé odstíny lásky a chrání člověka proti veškerému zlu a zabraňují velké připoutanosti k smyslovému světu.

   KARAFIÁT - Karafiát je zasvěcen Venuši Jeho skořicová vůně je dráždícím prvkem který odklání symboliku karafiátu od symboliky růže.Je tedy také symbolem lásky,ale lásky smyslového světa v úrovni Venuše.Květ karafiátu má tedy schopnost poutat člověka k různým druhům a stupňům vášní jako na př. lásku k vědě, lásku k hudbě, lásku k umění a jiným smyslovým oblastem, ale také samozřejmě i lásku mezi mužem a ženou .Podle barvy této květiny lze zjistit o jaký druh a stupeň lásky jde.Karafiát je ve své podstatě květem typu svaté lásky, která svým projevem zasahuje hmotnou úroveň.Květ karafiátu je obdařen silou ležící mezi duchovním a zemským projevem a může člověka spojit s čistými silami Venuše.

   POMĚNKA - Květ pomněnky patří rovněž do oblasti Venuše a její modrá barva, barva duchovních Ideálů, probouzí v člověku náboženský smysl pro meditaci koncentraci a velikou vnitřní sílu modlitby.

   ŘEBŘÍČEK - Řebříček je rostlinou Jupitera, obdařen jeho silami.Je symbolem Jakubova žebříku, který je napřímen od Země k Nebesům. Svou vůní probouzí koncentrační schopnost a pomáhá k povznesení duše k Bohu a sjednocení s Ním.Má vysokou léčivou moc a sílu harmonizovat éterické tělo a zvýšit životní energii.Proto se má trhat na jaře od 2.dubna do 21. června, když je Slunce ve Střelci nebo v době Duchů Harmonie.V této době má nejmocnější léčivé síly,ale nejen duchovní.

   LILIE - Lilie je symbolem panenské čistoty a znovuzrození lidské duše.Je to symbol hvězdy KRISTOVY.Vyjadřuje osvícené Já jež stoupá k Bohu a přijímá Božskou vůli za vůli svou.Svým květem nám naznačuje vznik Boholidství.Vstup Slova do hmoty.

   MACEŠKA - Maceška je zasvěcena Saturnu a je zjevným obrazem Pánů karmy ve znamení Kozoroha.Maceška je symbolem lidské karmy a současně všeho tragického co nás v životě potkává.Dává nám však sílu projít klidně tragickou dobou života mocí poznání příčin a následků osobního i světového dění.Květ macešky nás uvádí do situací, kterými máme sami možnost vykoupit vlastní karmu obětí dříve,než-li se uvolní časové pouto(pojistka) plnění"rukou" Strážce karmy-Pána karmy.

   MATEŘÍDOUŠKA - Mateřídouška je signována Venuší pro svoji vůni a Jupiterem pro svoji barvu.Je to květina či rostlina dvojdomá. Jedna má citronovou vůni a je mužské podstaty a druhá má kořennou , medově sladkou vůni a je podstaty ženské.Její vůně posvěcují,zušlechťují produchovňují obrací duši k Bohu.Obě jsou nositelem láskyplné, hluboké něhy a porozumění pro duševní život člověka.

původní autor:Ing. Václav Lažanský

  Související články:


[Aktuální známka: 2,29 / Hodnoceno: 75x ]Autor: mr3ska | Vytisknout článekVyhledávání na webu

rozšířené hledání
 

  Podporujeme
Náhodný odkaz
na partnera