Rastafari >> Empress Menen >> Empress Menen Asfaw k mezinárodní asociaci žen

Empress Menen Asfaw k mezinárodní asociaci žen

Vydáno dne 04. 05. 2013 (3317 přečtení)
Jsem potěšena, že mohu přednést svou řeč ženám ze všech koutů světa. Když Itálie napadla naši zem a náš lid, World Women Association (dále jen WWA) nás podporovala a snažila se bojovat za mír a svobodu. Ráda bych tímto vyjádřila hluboký obdiv této asociaci.


To, že k Vám nyní takto hovořím je také zásluhou mé dcery, princezny Tsehaye, která přeložila a připravila tuto řeč do anglického jazyka tak, aby ji mohlo vyslechnout a pochopit co nejvíce z naslouchajících. Během doby, kdy si Itálie podmanila naši vlast a náš lid, asi jediný kdo naslouchal nářkům našeho lidu byla právě tato asociace. Je to nejspíše tím, že ženy ve všech koutech světa mají podobné cíle a jdou za nimi se stejnou vůlí a vytrvalostí.

Válka je zlo sužující lidstvo jako takové, nejvíce však právě ženy, které toto zlo připravuje o jejich manžele, bratry, syny. Válka ničí rodiny a jejich domovy. Proto ženy bojují proti válce více než kdo jiný.
 
Všichni se obáváme válek, protože války jsou k ničemu. Proto bychom se jim měly snažit zabránit, vždyť přináší pouze problémy a stres. Spojme své hlasy v žádostech k mírová jednání, aby nedošlo ke zbytečným krveprolitím na obou stranách.
 
Nemyslíme si, že válka je řešením. Rádi bychom udrželi mír. Mnohé konflikty jsme se snažili nejprve vyřešit mírovou cestou. Snažili jsme se najít nejlepší řešení.

S nadšením jsme vítali cizince, jež přišli pracovat do naší vlasti. A jak říká minulost, byli jsme k nim vždy pohostinní. Jeden z našich sousedů se však snaží nás ovládat. Snažili jsme se o mír, avšak náš soupeř hleděl stále jen na sebe a své vlastní zájmy. Nasadil celou svou armádu a napříč celou naší zemí zabíjel manžely našich žen, děti, bratry... Naši lidé, žijící v míru a vzhlížejíce k Bohu byli zabíjeni, bylo ničeno jejich mnohdy celoživotní dílo. Modlíme se k Bohu, abychom vydrželi toto utrpení a ničení.
 
Věřím, že tato organizace může dopomoci k obnově míru a stability. Nepochybuji, že WWA může přispět k vyřešení konfliktu mírovou cestou. Jakákoliv akce této organizace může přinést své plody.

I v případě války však mohou ženy pomoci minimalizovat problémy s ní spojené, například ošetřováním a léčbou zraněných vojáků. I Vy, ať už jste z kteréhokoliv koutu světa nám můžete být nápomocny. Byť by to byla jen pomoc rodinám padlých patriotů.
 
Všechni lidé, nejen ženy, by měli usilovat o mír a spravedlnost. Vládnoucí vrstvy mohou být sice vedeny svou vírou v Boha, mohou však také spolupracovat s Vámi.
 
 
Empress Menen Asfaw, 13.září 1935
 

  Související články:


[Aktuální známka: 1,00 / Hodnoceno: 5x ]Autor: mr3ska | Vytisknout článekVyhledávání na webu

rozšířené hledání
 

  Podporujeme
Náhodný odkaz
na partnera