Rastafari >> Ostatní >> Fyzický vzhled starověkých Izraelitů I.

Fyzický vzhled starověkých Izraelitů I.

Vydáno dne 21. 11. 2006 (6022 přečtení)
 Po dlouhou řadu let se vědci snaží odpovědět na otázku „Jak starověcí Izraelité vypadali?“. Ačkoliv Písmo Svaté a jiné historické dokumenty zanechaly spousty informací ohledně této otázky mnoho z nich je stále davu neznámo.

  To čemu dnes mnozí Křesťané, vědci a teologové věří je, že „Židé Aškenazi“ jsou přímými potomky starověkých Izraelitů. Ale může to být dokázáno bez stínu pochybností? Odpověď je NE. Písmo Svaté, které bylo využito jako hlavní zdroj informací, podpořeno historií a archeologiíi prokazuje, že tito Židé nebyli fyzickými potomky starověkého Hebrejského národu Izraelitů. Mimo toho odhaluje, kdo opravdoví potomci byli. Odpověď vás může šokovat. Izrael je zmíněn v Písmu Svatém přes 2,500 krát. Písmo Svaté obsahuje celou historii Hebrejského lidu. Je pravdou, že žádný jiný lid na zemi nemá tak zaznamenanou historii ba dokonce ani starověcí Egypťané. Vše co potřebujeme vědět ohledně starověkého Hebrejského lidu je obsaženo v Písmu Svatém. Pojďme si ukázat tato fakta, informace které do tohoto dne zůstaly neznámé nebo ukryté spousty čtenářům Bible.

Izrael v zemi Egypta

  Historie Izraelského lidu začala v Egyptě, zemi Hamově. Vstoupili do Egypta v počtu 70, ( včetně Josefa, jeho ženy a dvou synů, kteří již v Egyptě byli ), a opustili ho v počtu kolem dvou miliónů. Starověký Izrael strávil v Egyptě 430 let. Po polovinu času požívali velké náklonnosti Egypťanů, ale po zbytek času byli zotročeni a bylo s nimi hrůzně zacházeno. Jedním faktem který nám nastiňuje Písmo Svaté ohledně Izraele (Ysrayl ) je ohled na jejich fyzický vzhled. Skrze Písmo Svaté je Izrael fyzicky srovnáván se syny Hama (Kwahm), tedy zevnějškem. Ham byl jedním ze tří synů Noemových, Shem a Japhet byli ti dva zbylí. Noemovi potomci znovuzaplnili zemi po Velké Záplavě. Hamovi potomci jsou připsáni k rodinám Afriky.

Ham (Kwahm) v hebrejštině znamená černý, horký a spálený.

Ham měl čtyři syny:
  1.Cushe (Etiopané / Cushité a Nubiané )
  2.Mizraima ( Egypťané / Khmeti )
  3. Phuta ( starověcí somálci )
  4. Canaana ( Canaanité, originální obyvatelé země Izraele ) genesis 10:6-19

  A všichni čtyři synové Hamovi a jejich potomci se usadili v a okolo kontinentu Afriky, toto včetně tak řečeného Středního Východu, který je také částí Kontinentu Afriky. Synové Hamovi jsou lidé Afrického kontinentu, starověcí Egypťané, Etiopané, Somálci, Canaanité a tak dál.

  Izraelité jsou potomky Shema syna Noemova, skrze Abraháma, on je otec Izraelského Hebrejského národa. Abrahám je otec Izákův, Izák otec Jákobův, Jákob měl dvanáct synů a tito synové jsou předky Izraelského národa.

Dvanáct kmenů Izraele:
  Reuben, Simeon, Levi, Judah, Zebulon, Issachar, Dan, Gad, Asher, Naphtali, Joseph, Benjamin

  Každý ze synů Jákobových se stal kmenovým národem, který utvořil Izraelský národ větším.
PŘÍKLAD: Reubenovi potomci se stali známí jako Kmen Reubenův. Judáhovi potomci se stali známí jako Kmen Judáhův a tak dále. Izraelský národ jsou potomci Jákobovi, jehož jméno bylo změněno na Izrael Nejvyšším (Gen 32:28).

Překlad z http://www.hebrewisraelites.org/

  Související články:


[Aktuální známka: 1,65 / Hodnoceno: 17x ]Autor: Gingerman | Vytisknout článekVyhledávání na webu

rozšířené hledání
 

  Podporujeme
Náhodný odkaz
na partnera