Rastafari >> Ostatní >> Fyzický vzhled starověkých Izraelitů II.

Fyzický vzhled starověkých Izraelitů II.

Vydáno dne 14. 12. 2006 (7797 přečtení)
  Začneme s příběhem Jákobova druhého, nejmladšího syna Josefa a jeho časem v Egyptě. Josef byl jedním z dvanácti synů Jákobových ( Yaaqob v hebrejštině ). Jákob zplodil Josefa v pokročilém věku a byl jeho oblíbeným synem. Jeho bratři mu to záviděli.

Nakonec jejich žárlivost způsobila, že byl Josef prodán Arabskými obchodníky jako otrok Egypťanům.

 během let se Josef stal guvernérem (místokrál) Egypta a byl druhým nejdůležitější a nejváženější po Faraónovi. V Canaanu, kde Jákob a jeho synové žili, byl hladomor (faraón měl sen, který Josef tlumočil. Jeho sen vyprávěl o nadcházejícím hladomoru a o příležitosti Egypta připravit si zásoby jídla). A tak Jákob poslal syny do Egypta, aby koupili chléb. Když do Egypta přišli Josefovi bratři, byli přivedeni před něj. Josef své bratry poznal, ale oni jeho ne ( Genesis 42:1-8).

  Jestliže starověcí Egypťané byli Černí lidé, Josef musel být také. Když Josef a Hebrejové vypadají jako Donny Osmond (spodobnil Josefa v Jevištní hře), jeho bratři by ho snadno poznali mezi "černými" Egypťany. Ale díky tomu jak Josef vypadal si bratři mysleli, že byl Egypťanem.

Starověcí Egypťané v dobách Josefa byli skutečně, jak víme dnes, "černí". Je to fakt doložený mnohými.

  Gerald Massey, anglický spisovatel a autor knihy "Egypt,světlo světa", napsal: "Důstojnost je tak starověká, že insignie Faraóna evidentně patřily do časů, kdy Egypťané nenosili nic, jen černošský opasek." (str. 251).

Sir Richard Francis Burton, objevitel 19. století, spisovatel a lingvista napsal v roce 1883 Geraldu Masseymu: "Jste zcela spraven ohledně "Afrického" původu Egypťanů. Vlastním 100 lidských lebek k tomu, abych to dokázal ."

  Vědec R.T.Prittchett, popisuje ve své knize "Přírodní Historie Muže": "V jejich celku a spousty spletitostech a ve fyzických charakteristických rysech Egypťané byli "Africké" rasy. (str. 124-125).

  Starověký řecký historik Herodotus, který navštívil Egypt v 5. století před Kristem, viděl Egypťany tváří v tvář a popsal je jako lidi černé pleti s vlnitými vlasy.

  Antropolog Count Constatin de Volney (1727-1820), mluvil o rase Egypťanů, která produkovala Faraóny. Později vzdal čest Herodotovu objevu, když řekl: "Starověcí Egypťané byli opravdoví Černoši stejného typu jako všichni rodilí Afričané. To zapříčinilo to, že můžeme vidět jak se jejich krev míchala po mnohá staletí s Římany a Řeky, a tak museli ztratit svou přirozenou barvu. Můžeme také prohlásit, že podle tváře (referováno k Sfinze) je možné historicky doložit původ "rasy"."

  Fakt, že starověcí Egypťané byli černé pleti pobídlo Volneyho k vytvoření následujícího vyjádření: "Nad čím chcete dlouho uvažovat? Jen se zamyslete a uznáte, že rasa černého muže, jež je dnes naším otrokem a předmětem našeho pohrdání, je rasa, které vděčíme za svou kulturu, vědu a také užívání naší řeči."

 Zpověď starověkých, Písma Svatého a mnoha egyptologů společně s archeologií potvrzuje, že Egypťané během "starých" časů byli "černí" lidé. To je důležité vědět. Když se podíváme dál tak vidíme, že Písmo Svaté na mnoha místech popisuje  starověké Hebrejce fyzicky podobné Egypťanům.

  Dále, v Genesis kapitole 50 verzi 7-11, Písmo Svaté popisuje všechny Hebrejce vypadajíce jako starověké Egypťany. Po tom co Jákob zemřel v zemi Egyptě, všichni Hebrejci a Egypťané odešli dolů do země Canaanu, aby ho pohřbili (poprosil svého syna, aby ho pohřbil v zemi Canaan s jeho předky, Genesis 49:29-30).

  • verze 7-8  prohlašuje, že všichni staršinové Faraónova domu a staršinové země Egypta společně se všemi Hebrejci ( kromě jejich malých dětí ) šli dolů.
  • verze 9 říká, "Byla to velká společnost."
  • verze 11 říká, že Canaanité viděli pohřební proces a řekli "Toto je bolestný smutek pro Egypťany."
  Ale pamatujte, toto byl dav Hebrejců a Egypťanů jdoucí pohřbít Hebrejce a Canaanité se ztotožňovali s Egypťany. Proč? Protože Canaanité viděli velkou společnost lidí černé pleti, jež vypadali jako rodilí (černí) Egypťané. Je logické, že Hebrejci smutnili těžce na "pohřebním" procesu pro jejich otce Jákoba a to jsou ti, které Canaanité viděli. Když  popisují tento velký smutek pro Jákoba, Hebrejce, viděli Izraelity smutnit nejvíce a mysleli si, že tito Hebrejci jsou Egypťané.

  Kdyby byli Hebrejci bílí lidé, čemuž jsme byli nuceni věřit, Canaanité, kteří byli rodinou spolu s Hebrejci a Egypťany by nesouhlasili s tím co řekli: "Toto je bolestný smutek pro Egypťany a Hebrejce." Bezpochyby by bílí Hebrejci byli jako pěst na oko mezi černými Egypťany. Canaanité nikdy nerozeznali Hebrejce od Egypťanů.

  Písmo Svaté říká, že Canaanité pojmenovali místo, kde viděli smuteční průvod Hebrejců jako "Abel Mizraim", což znamená louka Egypta/Mizraima nebo Smutnění Egypťanů.

  Nyní pojďme k největšímu a nejvíce zajímavému příběhu o Izraelském pobytu v zemi Egyptě.Toto bude příběh Mojžíšův (Moshe).

  Mnoho let po smrti Josefa, se celá generace, která vstoupila do Egypta během doby kdy byl místokrálem rozrostla na ohromnou masu lidí. To způsobilo, že se na sebe Egypťané a Hebrejci nedívali jako přátelští sousedé, a tak Egypťané Hebrejce zotročili.

  Protože Hebrejská populace stále rychle rostla, Egypťané se rozhodli, že by mohli zavést určitou vlastní formu kontroly porodnosti. Faraón vydal výrok, aby byli všichni Hebrejští chlapci zabiti hned po narození.

  Exodus 1:22 - A faraón nařídil všem svým lidem, řka: "Každého syna, který se narodí vrhnete do řeky a každou dceru necháte naživu."

To nás přenáší přímo k příběhu Mojžíše.

  Mojžíš byl narozen jako Hebrejec – Izraelita z kmene Levi (exodus 2:1-3). Strávil 40 let v domě faraóna (Skutky 7:23) a byl povýšen na Faraónova vnuka.

  Exodus 2:10 - A dítě vyrostlo, a ona ho přinesla faraónově dceři, a on se stal jejím synem. Dala mu jméno Mojžíš a řekla: "Protože jsem ho vytáhla z vody."

  Mnoho vědců říká, že Faraón, který byl na trůně Egypta v době, kdy se Mojžíš narodil, byl faraón Seti I. Byl otcem Ramsese II, také známého jako Ramsese Velkého.

  George Rawlinson, anglický autor, napsal knihu pojmenovanou "Historie Egypta". Na straně 252 udává popis Setiho I. Píše: "Setiho tvář byla vyloženě Africká, měl bouřlivý obličej s nízkým plochým nosem, silné rty a masivní bradu."

  Mojžíš měl ty samé fyzické charakteristiky, protože se dostal do faraonova domu jako jeho vnuk v době kdy faraón nařídil, aby byli všichni chlapci zabiti po narození. Kdyby Izraelité byli lidé bílé pleti, jak by mohl Mojžíš, Hebrejec, přežít (tajně) v domě faraóna mezi lidmi černé pleti, Egypťany, po dobu 40 let aniž by si ho všimli.

  Kromě toho po vydání výroku k zabití všech Hebrejských chlapců, jak by faraón vypadal a vládl nad svými lidmi, kdyby měl jednoho žijícího ve svém domě s právy a privilégiemi jeho vlastní rodiny? Mojžíš přežil 40 let v paláci faraóna, protože byl černoch tak jako byli Egypťané.

  Faraón se podíval do očí Mojžíše, když byl dítě a myslel si, že je jeho příbuzný a z jeho krve. Podíval se do očí Mojžíše, když byl dospívajícím a myslel si, že je jeho příbuzný a z jeho krve. Podíval se do očí Mojžíše, když byl mladým mužem okolo 20 a 30 a myslel si, že je jeho příbuzný a z jeho krve. Faraón viděl Mojžíše vyrůst do muže okolo 40 a myslel si, že je jeho příbuzný a pokrevní vnuk.

  Tak jako Josefovi bratři a Canaanité nemohli rozeznat Hebrejce od Egypťanů. Faraón nemohl také, jinak by byl Mojžíš okamžitě zabit.

  Související články:


[Aktuální známka: 2,37 / Hodnoceno: 27x ]Autor: Gingerman | Vytisknout článekVyhledávání na webu

rozšířené hledání
 

  Podporujeme
Náhodný odkaz
na partnera