Rastafari >> Haile Selassie I >> Haile Selassie I - O Vánocích

Haile Selassie I - O Vánocích

Vydáno dne 23. 12. 2006 (5093 přečtení)
  Od doby, kdy se Panně Marii narodil Ježíš Kristus, žil příkladným životem, který by měl každý člověk následovat.  Život a víra, kterým nás učil nám zajišťují spasení, harmonii a dobrý život zde na Zemi. Protože příkladný charakter  Ježíšova  života je důležitý ,proto aby všichni lidé dělali maximum ve svém životním úsilí  a aby viděli jak se přibližují příkladu, který nám dal On.

  Je pravda, že v lidskosti není dokonalosti. Občas děláme chyby a dopouštíme se hříchů, ale jako křesťané  hluboko v  našich srdcích  víme že nám Všemohoucí odpouští.  Učil nás, že každý kdo se snaží ho najít  ho najde.  Žít tento zdravý a křesťanský život, to je důvod proč jsem následovníkem Ježíše Krista.

  Pro Křesťany neexistuje  nádhernější a radostnější den, než ten kdy se narodil náš Spasitel Ježíš Kristus. V tento den se každý z nás snaží zapomenout na své problémy a těžkosti a snaží se od nich také ulevit svým milovaným a přátelům a odpouští  těm, kteří mu ublížili. A také přemýšlí nad životem Nejvyššího Pána ze všech.

  Od útlého dětství jsem byl zasažen  nevysvětlitelností  tak jednoduché a přece úžasné záhady  narození božského dítěte.

  Betlémská záhada se nám odkrývá v našem duchu, a je tím víc fascinující čím víc postoupíme na naší životní cestě a čím více si uvědomíme důležitost svého úkolu na tomto světě, ať už je prostý nebo ušlechtilý, obtížný nebo nevděčný.

  Neslýchaná událost, očekávaná po více než  čtyřicet století se nakonec splnila: Syn Boha se narodil, On jediný má svůj palác z  chléva a kolébku ze žlabu.  Srdce moudrých jsou dojata  touto výsostnou skromností a králové Země před Ním klečí  a uctívají Ho.

  „Mír na Zemi a přátelství lidí“ To bylo Jeho první poselství. Stejně tak, když se nechal ukřižovat, smyl touto nejvyšší objetí naše hříchy. Svým posledním dechem prosil o odpuštění pro své trýznitele: „ Otče odpusť jim, neboť nevědí co činí.“

  Když uvažuji  nad životem, laskavostí, lidskostí a obětí Spasitele Světa a dívám se na zákony, které nám dal, říkám si jak se můžeme stydět za to, že jsme Křesťané a nekráčet v Jeho šlépějích. Byli jsme Křesťané, byli jsme hodni toho jména, mír měl být na cele Zemi, a my jsme měli vzrůst na úroveň nesmrtelných andělů, kteří oslavují Věčného Boha a lidé již neměli být rozdělení do nepřátelských táborů…

  Po pravdě  neexistuje žádný důvod, jakkoliv může být legitimní, který by ospravedlnil válku.
Vyhledávání na webu

rozšířené hledání
 

  Podporujeme
Náhodný odkaz
na partnera