Rastafari >> Haile Selassie I >> Haile Selassie k Americkému kongresu

Haile Selassie k Americkému kongresu

Vydáno dne 23. 07. 2014 (2760 přečtení)
Pravděpodobně Vás zajímá, případně se sami sebe ptáte, z jakého důvodu před Vámi teď já, vůdce jedné malé a vzdálené země, stojím. Navíc uprostřed Vašich jednání. Není to snaha upozornit na sebe, je to snaha zdůvodnit Vám proč je Etiopie pro Spojené Státy důležitá.


Selassie ke kongresu
Autor: neznámý
Mnohé věci si můžete zjistit a zdůvodnit sami, nicméně některé okolnosti se Vám ve stručnosti pokusím vysvětlit já. Například to, co činí Etiopii poměrně významnou z hlediska světové politiky. Vzhledem k tomu, jak moc je dnes světová politika ovlivněna rozhodnutími, která padnou právě mezi těmito zdmi, v této síni, je důležité abych Vám některé informace sdělil.

Již samotná geografická poloha Etiopie má velký význam. Etiopské pobřeží je strategickým místem z pohledu světa a zemí kolem Rudého moře a naše zem má mnoho významných a hlubokých nejen historických vazeb s mnoha státy Blízkého Východu a Afriky jako takové.

Etiopská kultura byla založena na prolínání původní kultury dané oblasti s kulturami Hamitskými a Semitskými a to hlavně díky jejich migraci z Arabského poloostrova do Afriky. A náš jazyk, Amharština, je ve skutečnosti součástí rodiny jazyků těchto kultur a je poměrně úzce spjata s Hebrejštinou a Arabštinou. V určitou dobu bylo možné Etiopii najít svým způsobem na obou stranách Rudého moře a stejně tak i směrem k Horního Egypta. Důvodem byla snaha jednoho z bývalých Etiopských vůdců udržovat pořádek a vztahy mezi muslimy a křesťany.

Jde však také o několik tisíc let psanou historii našeho státu, která dává znát, že Etiopie je skutečným africkým státem ve všem, co si pod tímto pojmem můžete představit. I skrze Společenství Národů se Etiopie angažovala a angažuje ve jménu obrany rasových, hospodářských a sociálních zájmů Afriky jako takové.
 
 
Výňatek ze Selassieho proslovu k Americkému Kongresu
(26.května 1954)
Vyhledávání na webu

rozšířené hledání
 

  Podporujeme
Náhodný odkaz
na partnera