Rastafari >> Haile Selassie I >> Haile Selassie k Etiopskému parlamentu

Haile Selassie k Etiopskému parlamentu

Vydáno dne 02. 11. 2014 (5056 přečtení)
Vzhledem k důležitosti dnešního data jsem se rozhodl přeložit úryvek císařova proslovu k Etiopskému parlamentu v němž hovoří o odpovědnosti členů parlamentu a o tom, jak je důležité vzdělání lidu a také jeho zdraví. Úryvek proslovu zde:

Je to obrovská zodpovědnost být zvolen a rozhodovat o věcech, které definují osobní svobody, bezpečnost a společenskou odpovědnost nejen sebe sama, ale i jiných. Tedy obecně o věcech definujících společenský řád.

Jedním z měřítek zdravého růstu parlamentní demokracie je smysl pro zodpovědnost a obětavost pro práci poslanců projednávajících témata ovlivňující náš lid. Tato vláda si za nejdůležitější zvolila vzdělávání, veřejné zdraví a další související programy s přesvědčením, že právě vyškolené pracovní síly a zdraví našich lidí mají zásadní význam pro pokrok a hospodářský růst naší země.
 
V souladu s tím bylo rozhodnuto, že minimálně 20% státního rozpočtu budeme investovat právě do vzdělávání. Počet žáků, kteří se přihlásili ke studiím na státních ale i soukromých základních a středních školách zdaleka překonal naše původní plány pro příštích pět let. Taktéž počet zájemců o studia na univerzitách rok od roku roste.
 
Mnoho času a energie věnují dané věci také odborníci, kteří v rámci směrnice jež jsem vydal sledují, kterým konkrétním oborům a věcem bychom se měli více věnovat, aby naše vlast prosperovala.
 
Pro každého jedince, rodinu i generaci je zcela normální, že k poznatkům jež jim byly předány starší generací přidá něco nového. Nejlepším, co může člověk udělat je pracovat ve prospěch svého národa a krajanů. Je tedy naší svatou povinností a odpovědností zanechat dalším generacím nějaký trvalý odkaz maší práce. Historie nás bude zítra soudit za to, co dnes uděláme nebo neuděláme. Musíme tedy dělat vše, co je v našich silách.
 
Rád bych tedy upozornil členy Parlamentu, aby zvažovali všechna pro a proti, jelikož jste to v současné chvíli Vy, kdo zásadně rozhodujete o budoucnosti, pokroku a rozvoji této země.
 
Kéž je tedy Bůh, který nabízí ale i bere vše, s Vámi všemi při plnění Vašich povinností a odpovědnosti.


Výňatek ze Selassieho proslovu k členům Etiopského parlamentu
(2.listopadu 1972)
Vyhledávání na webu

rozšířené hledání
 

  Podporujeme
Náhodný odkaz
na partnera