Rastafari >> Haile Selassie I >> Haile Selassie ke skautskému hnutí

Haile Selassie ke skautskému hnutí

Vydáno dne 19. 05. 2012 (3868 přečtení)
V roce 1934 začal v Etiopii svou činnost Boy Scout Movement. Hlavním jeho cílem bylo podobně jako u jiných podobných světových organizací a hnutí předávat mladým vědomosti, odvahu, cit, ale i morální hodnoty, coby dědictví našich předků. V podstatě jde o trénink, který kromě vědomostí rozvíjí vědomosti, charakter, osobní disciplínu, lásku k bližním a vůbec všemu stvoření zvířata nevyjímaje.

Když jsme před pětadvaceti lety zakládali toto hnutí v naší zemi, založili jsme ponejprv právě zmíněný Boy Scout Movement. V počátku tu bylo 375 skautů, avšak služby, které nám poté poskytovali například během nepřátelského útoku na naši zem daleko přesahovaly jejich možnosti, vzhledem k jejich počtu.
 
Jmenoval jsem svého syna, prince Makonnena, vévodu z Hararu, vedoucím skautského hnutí. Mohl se tak podílet na výuce. A mohli jste si všimnout, že se vždy zaobíral všemi problémy a potřebami sdružení. Všem přikládal stejnou váhu. Byla to láska a soucit, a starost o bližního, to všechno vycházelo z jeho Skautského slibu.
  
I v budoucnu bude rozvoj fyzické a duchovní síly našeho národa záviset nejen na Skautském hnutí a vojenském výcviku, ale i na vzdělání samotném. Právě tak v sobě mladí spojí hrdinství, ducha našich otců a moderní vědecké znalosti do jednoho celku. Právě to je důvodem, proč jsem přikázal, aby ve všech našich vzdělávacích institucích byla také zřízena zařízení pro vojenský výcvik.
 
V tento den, kdy se skautky a skauti z celé země shromáždili na výročním Jamboree, je mi velkou ctí být přítomen ve Vašem středu a moci Vám sdělit, že jsem Vašeho přítele a kolegu, prince Makonnena (Princ Dawit známý také jako Makonnen Makonnen, někdy zmiňovaný za "Late prince Makonnena" pozn. autora), zvolil Vaším vůdcem a patronem. Přikázal jsem mu jít ve stopách jeho otce a pomáhat Vám se všemi problémy. Současně s tím však do Vašich rukou vkládám i odpovědnost za toto hnutí a péči o něj.
 
 
Haile Selassie I. ke skautskému hnutí, 6. června 1959Selassie with scouts
 
Vyhledávání na webu

rozšířené hledání
 

  Podporujeme
Náhodný odkaz
na partnera