Knihy >> Informace o Bibli

Informace o Bibli

Vydáno dne 10. 01. 2006 (6784 přečtení)
  Správným názvem není ve skutečnosti Bible ale Kniha, nebo Knihy. Do češtiny se slovo „Bible“ dostalo prostřednictvím latiny z řeckého slova bi-bli´a, jež znamená „Knihy“. Toto slovo je odvozeno od slova bi´blos, což je označením pro dřeň stonků zeleného papyru, z níž se vyráběl prvotní druh papíru........

   .......Originál Bible se bohužel nedochoval, protože trvanlivost materiálu na kterém byla Bible původně zaznamenána byla velmi nízká. Domníváme se, že se zničil již v době starého Izraele. Nastává však otázka jak je možné že se tedy Bible zachovala až dodnes? Jednoduše. Bible byla hojně opisována a tak vzniklo mnoho jejích opisů. Asi každý namítne, že se díky přepišům mohl pozměnit její obsah, avšak původní přepisy byly stále v hebrejštině a opisovatelé Knihy byly velmi svědomití protože měli ke Knize opravdu velkou úctu. Nemusím snad zdůrazňovat, že v hebrejštině má každé písmeno svůj význam takže i malá chyba by byla zásadní. Avšak naštěstí existuje takových přepisů mnoho a tak prozkoumáním a porovnáním všech máme dnes obraz původní Bible velmi přesný. Avšak věřím tomu, že díky překladům do různých jazyků mohla být Bible trochu pozměněna. Existují i lidé, kteří tvrdí, že byla Bible pozměněna křesťanskou církví, ale upřímě řečeno zásah do tak důmyslného díla by asi hned tak někdo nesvedl takže bych tomu tolik důraz nepřikládal. Bible se skládá ze šedesáti šesti jednotlivých knih od První knihy Mojžíšovy po Zjevení. Třicet devět ze šedesáti šesti knih, tedy tři čtvrtiny obsahu Bible, je známo jako Hebrejská písma; všechny byly původně napsány v tomto jazyce, s výjimkou několika malých úseku, které byly napsány aramejsky. Poslední čtvrtina Bible je známá jako Křesťanská řecká písma; je tak označena proto, že 27 knih, z nichž se tato část skládá, bylo napsáno řecky. Rozdělení Bible do kapitol a veršů není dílem původních pisatelů, ale bylo jako pomůcka připojeno o staletí později. Bible je nyní přeložena do více než 2000 jazyků a byly vytištěny miliony výtisku. Šedesát šest knih Bible společně tvoří jednolité dílo,obě její části se vzájemně doplňují a harmonicky se prolínají a tvoří tak jeden celek i přesto, že se jednotliví pisatelé vůbec neznali. Bible byla psána od roku 1513 př.n.l. Mojžíšem a dokončena roku 98 n.l. pisatelem Janem. Bible se psala přibližně 1600 let a psalo jí 40 pisatelů. Bible je tedy nyní stará 3500 let. Hebrejská a aramejská písma jsou označovány jako „Starý zákon“ a Křesťanská řecká písma jako „Nový zákon“.

   Já čtu denně jednu kapitolu Bible. Přečíst celou Knihu mi bude trvat tři a půl roku, ale přemýšlet o ní budu celý život. Čtení Bible mi pomohlo najít Boha a najít odpovědi na mnoho otázek. Pomohla mi získat vlastní mravní hodnoty a pomáhat lidem okolo sebe. Věřím, že je v ní ukryto mnoho pravdy a mnoho moudrého. Nelze říct o čem Bible vlastně je. Každý člověk bez ohledu na jeho vzdělání může v Knize objevit něco co udělá jeho život lepším, pomůže mu otevřít oči a vytrhnout ho ze lhostejnosti k okolnímu světu. Na závěr bych chtěl ještě uvést dvě moudra která řekl Jeho výsot Haile Selassie I císař Etiopie:

„ Za sebe mohu říct, že od mého útlého dětství jsem si vážil Bible a moje láska k ní postupem času stále roste a přes všechny moje problémy jsem ji nalezl jako nekonečný zdroj útěchy.“

   „Dnes vidí člověk všechny jeho naděje a aspirace, jak se před ním rozpadají. Je zmatený a neví kam je unášen. Ale musí si uvědomit, že Bible je jeho záchrana a shromažďovací bod všech lidí. V ní může člověk najít řešení jeho problémů a může se mu stát průvodcem jeho počínáním , Avšak pokud nepřijme Bibli a její úžasné sdělení s čistým svědomím, nemůže doufat ve spasení.“

  Související články:


[Aktuální známka: 2,38 / Hodnoceno: 13x ]Autor: Michal | Vytisknout článekVyhledávání na webu

rozšířené hledání
 

  Podporujeme
Náhodný odkaz
na partnera