Rastafari >> Ostatní >> Muži v řádu Nyahbinghi

Muži v řádu Nyahbinghi

Vydáno dne 04. 12. 2007 (4783 přečtení)
  Binghi muž musí poslouchat zákony Jeho výsosti Haile Selassieho I. Je to jeho jediná povinnost, prosazuje rastafariánský způsob života pro Jeho Výsost.

nyahbinghi man  Všichni muži hlásící se k Nyahbinghi musí rozumět lásce a harmonii, nepřetržitě se snažit o udržení vážnosti shromáždění a neustále s bratry a sestrami rozmlouvat.

  Během meditací si může Binghi muž dovolit pronést hlavní řeč u oltáře nebo při shromážděních seznamovat bratry a sestry s historií a ostatními aspekty rastafariánského života. Binghi muž musí být zručným bubeníkem. Měl by být skromný, spravedlivý a při meditacích musí mít odkrytou hlavu.

  Muž musí porozumět své ženě - ideálním příkladem je H.I.M. Haile Selassie I.  Proto i Binghi muž musí být loajální ke své ženě celý život. Jestliže se vyskytne mezi mužem a ženou nějaký problém, měli by problém projednat stařešinové, kteří vždy chtějí problém kladně vyřešit (v soukromí).

  Úkol každého Binghi muže je vhodně připravit pro život své děti, vzniká tak jistý řád společnosti. Zároveň však muž nesmí své děti stříhat.

  Binghi muž se nesmí zdržovat v „nevěstincích“, musí se zbavit cizoložství a všech hříšných aktů, protože když tak neučiní opovrhuje Nejvyšším. Měl by udržovat svůj chrám čistý, vyhýbat se všemu masu, drogám, alkoholu a všem škodlivinám ve stravě.

  Nyahbinghi muž by měl být rozvážný, neurážlivý a neměl by být „rebelem“. Musí se také stranit všech kriminálních aktivit, protože je to syn Jaha Rastafariho.

  Související články:


[Aktuální známka: 1,00 / Hodnoceno: 2x ]Autor: Eboko | Vytisknout článek | Zdroj: www.nyahbinghi.orgVyhledávání na webu

rozšířené hledání
 

  Podporujeme
Náhodný odkaz
na partnera