Rastafari >> Ostatní >> Natty Dreads History II.

Natty Dreads History II.

Vydáno dne 09. 02. 2007 (4112 přečtení)
  Tak jak Youth Black Faith rostli co do počtu, byla vybudována nová struktura společenství jež obsahovala vedení, lidi starající se o informovanost ostatních, kaplana a jednoho důvěrníka. Tito všichni se starali o spořádaný chod společenství.

  Vedení, respektive jeden z jeho členů, působil též jako mluvčí, jež měl ostatní informovat o stanoviscích vedení "spolku". Případně také musel organizovat s Jahovou pomocí setkání členů. Lidé starající se o informovanost ostatních museli přečíst všechny knihy které "musely být přečteny" a jejich obsah měli poté vysvětlovat dalším na zmíněných setkáních. Tím bylo v podstatě zabezpečeno vzdělávání skupiny. Díky tomu měli členové společenství povědomí o spoustě věcí, ke kterým by se jinak asi nedostali. Tímto byly v podstatě posíleny idey rastafariánství. Warrior nebo Dreadful, to byla jména, která dostávali "starší", kteří se v očích komunity očistili (oprostili) od babylonu.

  Každá středeční noc byla nocí modliteb. Bylo to znamení úcty a jakéhosi závazku. Dochvilnost spolu s určitou kázní byly od členů Youth Black Faith vyžadovány. Také díky tomu mnozí členové zůstali "čistí" nebo došli "čistoty". Tito pak dostali titul "bojovník", díky čemuž byli o jeho přesvědčení a pevnosti víry informováni ostatní. Názory "bojovníka" byly na setkáních vyslyšeny první a mnohokrát sloužily přímo jako základ debat.

  Bonogee dostali titul bojovníka. Jméno Bonogee dostali ve jménu Ježíše bratři James a John. Údajně znamenalo "synové blesku". Ten kdo získal toto označení měl dovoleno kritizovat jiné členy, ale také jim radit v jejich cestě. On byl ten, jež byl respektován, uznáván a ke komu se vzhlíželo uvnitř Youth Black Faith. Bonogee byl ten, jenž bránil principy Youth Black Faith z přesvědčení.

  Youth Black Faith dopomohli k tomu že si "bylina" vydobyla takové postavení v rastafariánském "hnutí". Byl to celkem riskantní krok, protože pokud někoho policie chytla s "bylinou" v kapse, byl nešťastník vystaven mnohem větším problémům. A policie toho náležitě využila. Kontrolovala rasty zda nemají "bylinu" u sebe a pokud ano, pak to byl dostatečný důvod k jeho uvěznění. Členové Youth Black Faith byli instruováni, aby nenosili "bylinu" alias ganju u sebe. Youth Black Faith sledovali dění okolo ganji a policie s odporem. Nepovažovali její kouření za zločin.

  Tato doba tlaku policie na rasty byla tou dobou, kdy členové Youth Black Faith si začali nechávat růst dready. Na začátku, kdy se Youth Black Faith formovalo nebyly dready moc rozšířené. Dready se velmi brzy staly symbolen rastů, měly poukazovat na osobu jakožto na někoho kdo nesouhlasí s jamajskou společností. Společnost neuznávala někoho kdo je nečesaný a neholený,  zkrátka kdo vypadá jako "oni" (rastové). Argumenty Youth Black Faith ohledně neupravenosti nebyly společností brány v potaz. Oni žili pro svou víru, nikoliv pro společnost. Někteří členové se nemohli tolik oddat Youth Black Faith a udržovali své vlasy upravené. Tehdy se Youth Black Faith rozdělila do dvou skupin pojmenovaných "House of Dreadlocks" a "House of Combsomes". V roce 1961, kdy vedoucí neoficiálního hnutí Mise do Afriky oznámil, že dready jsou předpokladem k repatriaci, opustilo mnoho členů ze skupiny "House of Combsomes" řady Youth Black Faith.

  Po tomto období byla spousta členů Youth Black Faith pro ještě  vetší uzavření komunity. Místo toho se komunita otevřela a její členové, respektive jen jmenovaní Bonogees a Dreadlocks, šířili myšlenky Youth Black Faith mezi lidi. A kupodivu se nesetkali jen s odporem společnosti. Zjistili, že spousta "bílych jamajčanů" měla o věc zájem. Shledali, že mnoho názorů a morálních hodnot jejich komunity zajímá i "ty ostatní".


Zdroj: Dreadlocks archive (adresa bohužel již neexistuje)

  Související články:


[Aktuální známka: 1,80 / Hodnoceno: 10x ]Autor: mr3ska | Vytisknout článekVyhledávání na webu

rozšířené hledání
 

  Podporujeme
Náhodný odkaz
na partnera