Informační >> Nejlepší učitel

Nejlepší učitel

Vydáno dne 26. 05. 2008 (4653 přečtení)
   Říká se: "Nejlepší mistr není ten, který má nejvíce žáků,ale ten který vytvoří nejvíce mistrů".  Takové tvrzení nám dokládá život sám, ať se ohlédneme kamkoli do historie, vidíme spoustu takových příkladů, ať již jsou odkazem zla, či dobra.

   Můžeme své zraky upnout směrem k těm nejutlačovanějším národům a ostatním, na kterých byla provedena křivka, vždy se našel někdo komu se to příčilo a snažil se najít východisko, kterým by onu situaci vyřešil a pomohl tak svým lidem k lepšímu životu. Ať již se díváme na trpící Židy pod nadvládou Egypťanů, Křesťany tyranizované Římany nebo černé lidi násilně přemísťované ze své domoviny anglickými kolonizátory, pokaždé tu byl onen Mesiáš. Člověk s čistým srdcem a dobrými úmysly, byla to shoda náhod ? Nebo nám tím tak dává najevo svou přízeň jakási entita ze vzdálených sfér, člověkem dosud neprobádaných ? Ať je tomu tak, či onak mnoho vůdců se obracelo právě k víře, k víře v boha, k víře ve svobodu.Právě tato touha vedla chrabré Husity do bojů za svého upáleného Mistra Jana,aby ve své zemi nastolili spravedlivý řád. I když jim zrada ve vlastních řadách nedovolila dokonat jejich poslání do zdárného konce, jejich příslušníci byly rozprášeni a víra zatracována, avšak dodnes najdeme v naší zemi spoustu odkazů na jejich činy a odvahu s kterou se šli bít za lepší církev. Ovšem v dějinách se neodehrálo ohavnějšího činu než jest odtržení člověka od jeho kořenů.

  Za příklad nám poslouží již zmiňovaný transatlantický obchod s otroky -  "Koloniální systém chtěl učinit z Afričanů a jejich potomků anglosaské a latinské subprodukty Evropy v Americe." Mám-li Vám to přeložit jednou větou, znamená to asi tohle: "Je to biologický podčlověk, vytvářející vnější hodnoty sobě nepřátelské ve formě koloniálního zboží a kromě toho, mnohem dříve, než-li existovala elektřina a pára, tvůrce bohatství, kterým umožnil, aniž by si to vůbec uvědomil, první průmyslovou revolucí moderního světa." Je třeba, abych Vám zdůraznil, že systém otroctví, v němž žili černí obyvatelé Ameriky, nebyl jen pouhou kopií otroctví, jež známe z dob říše římské - v mnohém byl ještě horší - a jeho nádech byl cítit ještě dlouho potom. Není tedy divu, že když byl na Africkém kontinentu ve třicátých letech minulého století dosazen na trůn Král Králů Haile Selassie I, jak již předem předpověděl Marcus Garvey (národní hrdina Jamajky), se v Americe a všude jinde strhla vlna nadšení u černošského obyvatelstva, nadšení nad císařem s černými předky. Právě Marcus Mosiah Garvey byl předním hlasatelem práv a svobod černé populace, na něhož také později navazují Luther King a Malcolm X,přes tuto, pro mnohé kontroverzní, postavu bych chtěl naznačit jak důležité je zasadit první pomyslné semínko, první záblesk ve tmě.

   Jeho životní pouť a způsoby jakými prosazoval obrození zlomeného ducha svých bratrů a sester. Po mnoha a mnoha konferencích konajících se na jeho popud se k jeho následovníkům řadilo čím dál více lidí a i přes mnohé nezdary v pokusech o navrácení dětí otroků zpět domů byl, je a bude symbolem boje za rovnoprávnost ras a náboženství. I když ho jeho vlastní cesta za hledáním individuality zavedla na okraj společnosti a připravila mu smrt v chudobě, je a bude velkým učitelem nás všech, jakožto i život pro něho samotného připravil nemilosrdnou zkoušku ve které, s odstupem času, můžeme tvrdit že obstál. A jeho následovníci jsou toho jasným důkazem.

Tučně zvýrazněná část textu je citací P.J. Hejátka
Vyhledávání na webu

rozšířené hledání
 

  Podporujeme
Náhodný odkaz
na partnera