Rastafari >> Haile Selassie I >> Nová životní cesta

Nová životní cesta

Vydáno dne 10. 11. 2005 (4740 přečtení)
Výrok Haile Selassieho z 2.listopadu roku 1966

   To o co usilujeme je nová, jiná životní cesta. Hledáme životní cestu po které, budou všichni lidé kráčet a chovat se jako zodpovědní jedinci schopni se plně účastnit záležitostí jejich vlády; nová životní cesta kde nevzdělanost a bída budou odstraňovány, stanou se výjimkami a bude se proti nim aktivně bojovat; nová životní cesta kde budou dary a příspěvky moderního světa ku prospěchu všech a bez celkového obětování těch, kteří byli straré Etiopii prospěšní a měli ji rádi. My jsme tu pro lidi, pocházíme z jejich řad a naše prosby jsou jejich prosbami.

   Můžeme toho dosáhnout přes noc, mávnutím kouzelné hůlky,zaklínadlem, nebo císařskou deklarací? Může to být našim lidem nařízeno, nebo toho může být dosaženo pouze legislativou? Tomu nevěříme.Všechno co můžeme udělat je poskytnout prostředky pro rozvoj postupů, které když budou dobře fungovat, umožní zvýšit míru opatření toho o co usilujeme pro dokonalost našeho národa. Ti, jenž budou na minulost čestně a objektivně pohlížet, však nemohou být ohromeni tím, co bylo během jejich života uděláno, stejně tak jako nemohou být zastrašeni závažností přetrvávajícího problému. V tento den každoročně obnovujeme náš slib k poslání, které nám bylo svěřeno, bez vlastních myšlenek a budeme tak činit, dokud nám všemohoucí Bůh požehná v modlitbách našeho lidu a národa, usilujeme o vyřešení tohoto problému.Voláme všechny z vás a všechny Etiopany taktéž…

   Etiopie je především hodně nadšená pro myšlenku rovnosti všech lidí bez ohledu na rozdílnost rasy, barvy a víry.

   Tak jako odmítáme jakoukoliv diskriminaci našeho národa, tak odmítáme jakoukoliv diskriminaci ostatních národů.

   Tak jako všem zaručujeme úctu k jejich rozhodnutím, tak odsuzujeme jednání, které štve lidi proti sobě kvůli rozdílnosti jejich náboženstvích

   Tak jako rozšiřujeme světové bratrstvo všech národů, bez ohledu na rasu nebo barvu, tak odmítáme všechny společenské nebo politické příkazy, které odlišují Boží děti na této velice ošemetné pouti.
Vyhledávání na webu

rozšířené hledání
 

  Podporujeme
Náhodný odkaz
na partnera