O Africe >> Státy Afriky - Keňa

Státy Afriky - Keňa

Vydáno dne 28. 01. 2008 (5066 přečtení)
   Keňa leží ve východní Africe na pobřeží Indického oceánu a rovník ji dělí takřka v půlce. Krásná krajina Keni nabývá v různých koutech země rozličných podob. Zatímco na pobřeží najdete bílé pláže a zelenavé mangrovové lesy, když se přesuneme na západ je krajina pustší a vyprahlejší – a také divočejší. Na severu střídají savany horké polopouště a pouště.

Rozloha: 582.646 km2
Počet obyvatel: 32 021 856
Státní zřízení: republika
Úřední jazyk: Angličtina
Měna: keňský šilink (KES)
Náboženství:
křesťanství 80 %, Islám 10 %, tradiční náboženství 10 %

Geografie a klima: Území Keni sahá od horské nížiny až po pobřeží Indického Oceánu, přes vysoké hory východoafrického příkopu až po Viktoriino jezero (Ukerewe) a jezero Turkana  (8500 km2), velká příkopová propadlina má nejúrodnější půdy a v nadmořských výškách kolem 1500 i dostatek srážek. Je taky nejhustěji osídlena a leží zde i hlavní město země - Nairobi. Na sever od něj je masív sopky Mount Kenya (5195 m.n.m.). V západní části zeně je ještě řada vysokých horských hřbetů  a vulkánů, některé z nich dosud v činnosti. Při hranicích s Ugandou vystupuje mohutný masív Mts.Elgonu (4321 m.n.m.). Při nejvyšších horách se udržují  ještě malé svahové ledovce v sousedství rovníku.Kromě jezer Turkana a Ukerewe, kolem nichž leží nejúrodnější kraje, je ješte množství jezer menších, zčásti bezodtokých, napájených řekami z okolních hor. Řeky Tana (580 km) a Galana (600 km) odtékají do Indického Oceánu. Na nížinatém pobřeží vládne vlhké tropické klima, ale v horách a náhorních plošinách i jezerních pánvích vznikly sušší savany. Pokrývají skoro polovinu  státního území a užívají se jako pastviny i orná půda.

Obyvatelstvo: Asi 70% obyvatelstva tvoří Kikuyové, Baluchjové, Luhové, Svazileí a jiné národní skupiny Bantu. Dále zde žijí Masajové, somálci a mnoho dalších národnostních skupin  a kmenů na nejrůznější kulturní úrovni. Silně je obydlena oblast při jezeře Ukerewe (až 100 obyvatel na 1 km/2) a dále široká oblast kolem hlavního města Nairobi, které rychle vzrostlo z hlavního města na metropoli. Leží 1650 m.n.m. a má dobré silniční i letecké spojení a dosti moderní a významný průmysl. Žije zde velké množství asijců (zejména Indů) i Evropanů. Druhým největším městem je Mombasa (přístav-480.000 obyvatel) s dosti početnou arabskou menšinou. Většina obyvatel vyznává tradicní africká náboženství, ostatní jsou protestanti, katolíci a muslimové.

Hospodářství: Keňa je rozvojově agrární země, jež má ve srovnání s ostatními zeměmi Afriky poměrně rozvinuté hospodářství.Vláda aktivně podporuje soukromé africké podnikání a růst zahraničních investic.Za období nezávislosti se zemi zvýšila úloha v Africké ekonomice.Zahraniční soukromí kapitál si dosud zachoval významné pozice v mnoha hospodářských odvětvích.
    Více než 50% hrubé zemědělské produkce se vyrábí v soukromích afrických hospodářstvích. Zahraniční ,zejména britské plantážnické spol. a hosp. evropských  osídlenců mají nadále vedoucí postavení v pěstování sisalu,pšenice a dalších růzmých zemědělských plodin. Přibližně 1/3 orné půdy v zemi náleží 400/500 evropským farmářům.Intenzivně se rozvíjí živočišná ,zaměřená na produkci masa a mléka.Hospodářská zvířata: dobytek,ovce a kozy,vepři,velbloudi.

Zajímavá místa: Gedi - leží asi 4 km od Watamu, mimo hlavní cestu Malindi - Mombasa.  Můžete tu najít známé ruiny, jeden z nejhodnotnějších historických monumentů na tomto pobřeží. Město je poměrně velké, rozkládalo se mezi dvěma ochrannými zdmi, pričemž ta vnitřní byla pravděpodobně postavena kvuli uzavřeni menší oblasti přbližně v 15. až 16. století. Samotné budovy byly postaveny z mořských korálů. V době stavby totiž mořská hladina dosahovala hranic města a až o pár století později klesla podstatně níže. Překvapivé je zjištění, že v domech již v té débě byly toalety, někde se nacházejí i bazény, koupelny a dokonce i bidety. Stále je možné rozeznat i vodní koryta.


Zdroje dat:
Encyklopedie, kniha "Afrika", internet

  Související články:


[Aktuální známka: 1,00 / Hodnoceno: 2x ]Autor: Eboko | Vytisknout článekVyhledávání na webu

rozšířené hledání
 

  Podporujeme
Náhodný odkaz
na partnera