Knihy >> Úryvek z knihy Kebra Negast

Úryvek z knihy Kebra Negast

Vydáno dne 11. 08. 2010 (5824 přečtení)
   Vzhledem k tématům, kterým se zde na webu věnujeme, jsme se rozhodli Vám přinést alespoň malou ochutnávku z knihy "Kebra Nagast - Královna ze sáby a její jediný syn Menelik". Tuto knihu budete mít, jak doufáme, brzy k dispozici v českém jazyce. Níže uvedený text je úvodním textem anglické verze této pro Etiopany tak důležité a ceněné knihy.


   Svazek, jmenovaný v nadpisu článku měl v Abyssinii velice zvláštní pozici po několik století. Byl a stále je uctíván lidmi jako svazek obsahující důkaz jejich Hebrejského původu a také poukazující na příbuzenství jejich králů Šalamounovy linie s Kristem, Synem Boha. Význam této knihy je asi nejvíce vidět v dopise, který napsal král John pozdějšímu lordu Granville v Srpnu roku 1872. Král napsal: "Je zde kniha zvaná 'Kivera Negust', která obsahuje Zákon celé Etiopie a jména Shümsů (tj. náčelníků), Kostelů a provincií. Prosím Vás zjistěte kdo má tuto knihu a pošlete mi ji, neboť v mé zemi se mi můj lid nepodrobí a neuposlechne mé rozkazy". První jakýsi přehled obsahu této knihy byl zveřejněn p. Brucem v roce 1813, ale nebyl o něj příliš zájem. A i dnes je obsah této práce pro Anglické čtenáře téměř neznámý.

   Kebra negast je jakýmsi "skladištěm" legend a tradic, některých historických událostí a čistě folklorních znaků, odvozených ze Starého zákona, pozdních Rabínských spisů a Egyptských (pohanských i křesťanských), Arabských a Etiopských zdrojů. Nevíme vlastně vůbec nic z historie tohoto díla ani jejího tvůrce. Jediné co víme je, že hlavním podkladem knihy byly tradice, kterou bychom mohli najít například v Sýrii, Palestině, Arábii a Egyptě během prvních čtyř století Křesťanské éry. Kniha tak jak ji známe dnes se nejvíce blíží kompozici ze šestého století našeho letopočtu. Jejím překladatelem byl tehdy nejspíse Koptský kněž, neboť knihy jež používal byly spisy přijaté Koptskou církví. Na tom jestli žil v Egyptě, Aksůmu nebo kdekoliv jinde záleží opravdu málo, nicméně znaky dosud existující Kebry Negast nasvědčují tomu, že psal v Koptštině.

   Ve staletích nasledujících, pravděpodobně následkem rozšíření khalifáthů, byly nakonec Koptské texty z větší části přeloženy do Arabštiny a během překladu k nim bylo doděláno a upraveno mnoho částí převážně právě z Arabských zdrojů. Nakonec byla tato verze přeložena do Etiopského jazyka a došla mnoha změn a úprav. Arabský překlad byl prý z Koptské verze vytvořen ve 409. "roce milosrdenství", kdy Gabra Maskal, obecně známý jako Lalibela, vládl Etiopii. To jest mezi lety 1314 až 1344 našeho letopočtu. A tvrdí se také, že Etiopský překlad byl prý zhotoven člověkem, o kterém se ví jen to, že byl Křesťanským vizionářem a silným vlastencem. Bohužel podle všeho byly jeho znalosti historie špatné podobně jako jeho jazykové schopnosti.

   Isaac (onen křesťanský vizionář) říká: "Moc jsem se dřel pro slávu království Etiopie, pro vyvýšení nebeského Zionu a pro slávu našeho krále". Tahle slova uvádejí i mnozí jeho následovníci. Pry pevně věřil:
 1. Že zákonní králové Etiopie pocházeli ze Šalamounovy linie.
 2. Že svatostánek Zákonného Boha, tj. Archa Ůmluvy, byl přenesen z Jeruzaléma
     do etiopského Aksůmu Menelikem

 3. Že Bůh Israele přenesl své pozemské "sídlo" spolu s Archou Úmluvy
Bůh byl podle Isaaca přesvědčen, že Židé nejsou hodni opatrovat Archu v níž byla Jeho Přítomnost a přál si ji přestěhovat. Etiopie vztáhla své ruce k Bohu (Žalm 68. 31) a on do ní vstoupil, s Archou, a s jeho pomocí a podle jeho příkazů ustanovil Menelik své království.

   Připomeňme, že Šalamounova královská linie vládla Etiopii i potom, co Etiopané přijali Křesťanství skrze učení Frumentiuse a Adesiuse, otroků obchodníka Meropiuse a že tato linie pokračovala dál až do desátého století naší éry. Isaac věděl, že Bůh pak připustil rozbití této linie a nástup králů Zague na trůn. A to až do nástupu Yekuno Amlaka, který obnovil vládnoucí Šalamounskou linii roku 1270 a pokusil se "ospravedlnit" Boží akci v této záležitosti, nebo jí vysvětlit. Z první části písma jsme se dozvěděli, že se zajímal o to proč Bůh opomenul Arabskou verzi Kebra Nagast přeloženou do "mluvy Abyssinianů" a také proč Abu'L-'Izz a Abu'L-'Faraj, kteří vytvořili Arabský překlad z Koptského, nevytvořili také překlad Etiopský. Arabský překlad prý vznikl za vlády dynastie Zague a Kebra Nagast byla napsána, aby velebila Šalamounskou linii králů a proto by na dynastii Zague bylo pohlíženo nejen jako na ne-Israelity, ale také jako na "porušovatele Zákona". Kdyby se tak objevil překlad do Etiopského jazyka, znamenalo by to nejspíš mučení a následnou smrt pro jeho tvůrce včetně zničení jejich práce.

   V Etiopské literatuře existuje legenda o tom, že když Bůh stvořil Adama, vložil do jeho těla "Perlu", kterou zamýšlel "uchovat" v několika svatých mužích, dokud nepřijde stanovený čas kdy měla vstoupit do těla Hanny a vytvořit tak "substanci" její dcery, Panny Marie. Tato "Perla" prošla skrze tělo Šalamouna, předka Krista, a Krist a Menelik, syn Šalamounův a Královny ze Sáby, byli jeho synové a podle Etiopanů byli spřízněni navzájem. Isaac se tohoto názoru držel, a zachovával Kebru Negast tak, že králové Etiopie, pocházející se Šalamounovy linie byli božského původu. A proto jejich slova a činy byly ty božské.

  Související články:


[Aktuální známka: 2,00 / Hodnoceno: 7x ]Autor: mr3ska | Vytisknout článekVyhledávání na webu

rozšířené hledání
 

  Podporujeme
Náhodný odkaz
na partnera