Rastafari >> Ostatní >> Z Babylonu do Afriky - díl sedmý

Z Babylonu do Afriky - díl sedmý

Vydáno dne 16. 01. 2006 (4216 přečtení)
Livity - Ital Living (text upraven dne 17.1.2006)

   Výraz Livity znamená pro rastafariány pozitivní, zdravý, čistý způsob života. Synonymem pro to je Ital Living ( Ital= rastafariánský výraz pro „živý, fit, zdravý, čerstvý“ – odvozenina od Vital). Cílem rasta Livity je osvobození a očista těla a ducha. Skrze to má být rastafariánům umožněn co možná nejintenzivnější prožitek božské síly Haile Selassieho. Za rastafariánský ideál je považován život v intaktním společenství samozásobitelů na venkově ve shodě s neporušenou přírodou. Jako negaci k tomu považují rastafariáni anonymitu a zkaženost babylonským systémem vytvořených měst, které označují také jako Shitty (spojení Shitt a City) nebo Concrete Jungle (Johnson- Hill 1995: 208 ff. ).

   Spojení s přírodou je centrálním Rastafariánským konceptem. Rastafariáni se chtějí navrátit k co možná nejpřirozenějšímu, čistému, nezkaženému stavu, aby tak překonali Babylonem zaviněné zlomy. To, že bůh Rastafariánů je živoucí bůh, poznají rastafariáni Selasieho božskou sílu v přírodě. Proti tomu stojí Babylon jako odcizení lidstva od přírody, pro bezohlednou těžbu přírodních zdrojů, pro otravu, zamoření a zničení přírody. Rastafariánské spojení se zemí je protikladem ke snaze Babylonu ovládnout celý vesmír. Zatímco Babylon, co uctívá vzdáleného boha v nebi, vyrábí umělé produkty a vytváří umělé světy, vztahuje se rastafariánský koncept Livity s jejich živoucím bohem jen na přirozeně vzniklé ne-odcizené věci, jako Dreadlocks, Ital Food, Marihuana a koncept lidského těla jako „božího domu“ (Owens 1982:144ff.)..

Ital Food

   Ital Food Rastafariáni označují všechny vegetariánské potraviny, které rostou v přírodě bez umělé lidské manipulace. Mnoho rastafariánů upřednostňuje syrové potraviny. Věří, že stravování podle zásad Ital je přivede blíže k přirozenému nefalšovanému, čistému stavu Incient Living popř. Creation Living: „Cesta Ital vede kupředu k důstojným a přirozeným tradicím, které obstojí v moderní společnosti v které převládá odcizení. Ital je energii poskytující cesta, která udržuje fyzickou a duševní strukturu člověka v jeho původním stavu stvoření“ (Faristzaddi 1982b:111). Podle rastafariánského pojetí používá Selassie jakožto živý bůh tělo každého Rastafariána jako chrám nebo obydlí. Jah není tudíž žádný bůh z onoho světa, ale živá síla, která se nachází v lidském těle. Aby se tato božská síla zachovala a prožila v čistém stavu, nesmí být tělo znečištěno manipulovanými potravinami nebo mrtvým masem (Homiak 1994a:149f.). Mrtvé maso poražených zvířat označují rastafariáni pojmem Deddas (odvozené od Dead), což stojí jako protiklad k Ital Food. Většina rastafariánů odmítá konzum masa z následujících důvodů:
     1) Rastafariáni tabuizují smrt. Mrtvé maso je nečisté.
     2) Rastafariáni respektují život zvířat a odmítají je zabíjet.
     3) Odmítají tělesné násilí a vycházejí z toho, že maso dělá lidi agresivní.
     4) Rastafariáni vycházejí z toho, že konzumace masa je zdraví škodlivá.
Ti rastafariáni, kteří maso konzumují, nejedí zpravidla žádné maso z prasat, protože prase je vnímáno mimo jiné kvůli starozákonnímu zákazu, jako mimořádně nečisté zvíře. Mimoto je maso prasat považováno za nejdůležitější potravu bělochů a skrze to asociováno s otrokářstvím. Naproti tomu ryba je živočišná potravina, která je nejčastěji ne-vegetariánskými rastafariány konzumována. Je to převážně tím, že někteří rastafariáni na Jamajce jsou rybáři (Owens 1982:167ff.;Faristzaddi1982b: 111).

   Rastafariáni upřednostňují potraviny z vlastní produkce. Jídla u kterých nevědí kdo či jak je připravoval, odmítají stejně jako jakýkoliv druh konzerv. Pro většinu je též tabu, jídlo připravené menstruujícími ženami.Striktní rastafariáni nepijí žádný alkohol, mléko nebo kafe. Místo toho pijí z marihuany či jiných přirozeně rostoucích bylin udělané čaje nebo ovocné šťávy (Barett 1977: 141- 142). Průmyslově vyráběné léky se rastafariáni snaží vůbec nepoužívat, používají jen přírodní léčivé byliny. Všechny druhy drog (alkohol, tabák, heroin, kokain a jiné chemické drogy) jsou pro konsekventní rastafariány tabu (Barett 1977: 131, 141, 209). Také sůl je podle představ Ital Food tabu. Zákaz solení existuje i ve víře Kumina. Podle Schulera (1980: 77, 93) pochazí toto pojetí členů/nek Kumina, že konzumací soli ztratí schopnost komunikace s duchy předků, ze středoafrických představ. Již v době otrokářství existovala na Jamajce víra, že konzumace slaných potravin ( solené sušené maso a solené ryby, byli hlavní částí běžného jídelníčku otroků) zabrání duchu otroků/kyň, aby se mohl navrátit přes slané vody oceánu zpět do Afriky. Rastafariánské tabuizování soli se dá odvodit z těchto představ i když dnešní rastafariáni popírají jakékoli spojení či podobnost s Kumina, nebo jiným náboženstvím, ve kterém hraje roli posedlost duše.

   Mnoho rastafariánů pravidelně drží půst. U Bobo Dreads je dokonce Sabbat instituciovaný jako den půstu. Bobo dbají na striktní dodržování Sabbatových předpisů: Od pátečního do sobotního setmění drží půst a je zakázáno zabývat se světskými záležitostmi. Je to čas pro výjimečně intenzivní formy kontemplace a Reasonings. Při Sabbatových bohoslužbách kážou Bobo kněží a jsou zpívány chvalozpěvy (Naliwaiko 1982:124f.). Stejně jako Etiopští kněží nosí Bobo kněží dlouhá bílá roucha a bílé turbany. 

  Související články:


[Aktuální známka: 2,33 / Hodnoceno: 3x ]Autor: R.Gengi | Vytisknout článekVyhledávání na webu

rozšířené hledání
 

  Podporujeme
Náhodný odkaz
na partnera