Rastafari >> Ostatní >> Ženy v řádu Nyahbinghi

Ženy v řádu Nyahbinghi

Vydáno dne 21. 10. 2007 (4267 přečtení)
  Žena, hlásící se k Nyahbinghi, musí poslouchat zákony jeho císařské výsosti Haile Selassieho I. A je to právě žena kdo nese na svých bedrech zodpovědnost za výchovu dětí při níž by měla klást důraz na znalosti týkající se Amharské řeči, Jeho výsosti, historii a všechny aspekty rastafariánského života.

nyahbinghi woman  Není jí však dovoleno pohybovat se u oltáře, nebo provádět bohoslužbu před shromážděním. Rovněž nesmí hrát na bubny. Může však hrát na takzvaný Shaku (shaker) nebo Timbrel. Vzhledem tomu, že na shromáždění ženy zaujímají pozici písařek a rovněž předčítají všem shromážděným dopisy, mohou se ženy samozřejmě shromáždění účastnit. Žena by měla být schopna naučit se mnoha praktickým dovednostem, jedině tak může být dostatečně silnou oporou rodiny a rodu Haile Selassieho I.

  Žena má chodit skromně oděna a nesmí se odhalovat. Hlavu musí mít zakrytou během meditací a jakýchkoliv shromáždění mimo domov.

  Protože je H.I.M. hlavou řádu Nyahbinghi, královna musí být králem uznána. Musí být oddána králi ve všech věcech spravedlnosti po celý svůj život. Vznikne-li nedorozumění mezi králem a královnou (mužem a ženou), měli by záležitost posoudit rastafariánští starší, záležitost by měli rozsoudit bez zbytečných průtahů a v soukromí.

Během menstruace (období 7 dnů) se žena nesmí účastnit shromáždění s bratry a sestrami.

  Když královna (žena) přivádí na svět prince(syna) nesmí 3 měsíce meditovat, přivádí-li na svět princeznu(dceru) nesmí meditovat dokonce po dobu 4 měsíců.

  Žena se musí zdržovat smilstva a hříchů, protože by to v očích ostatních znamenalo opovržení osobou Haile Selassieho I.

  Měla by se zdržovat povětšinou doma, vyhýbat se masu, drogám, alkoholu a všemožným škodlivinám ve stravě. Nesmí nosit náušnice, protože si to nepřeje Jah. Splétání copánků má zakázáno (kniha Petrova 3:3).

  Žena je by měla být klidná, neurážlivá a neměla by být „rebelkou“. Zároveň by měla být uvolněná a zbavená všech zkažeností, protože je to dcera Jaha Rastafariho.

  Související články:


[Aktuální známka: 1,00 / Hodnoceno: 3x ]Autor: Eboko | Vytisknout článek | Zdroj: www.nyahbinghi.orgVyhledávání na webu

rozšířené hledání
 

  Podporujeme
Náhodný odkaz
na partnera