Životopisy >> Životopis Jamese ''Jah Lightning'' Campbella

Životopis Jamese ''Jah Lightning'' Campbella

Vydáno dne 03. 12. 2005 (6723 přečtení)
   James se narodil ve dvacátých letech 19. století na severozápadním pobřeží ostrova zvaného Jamajka. Trávil dětství ve venkovských kopcích farnosti Hannover, blízko malé vesnice Cascadea. Život na začátku dvacáteho století tu nebyl jednoduchý. Neměli elektřinu, tekoucí vodu, telefon ani auto.


   Tu trochu peněz, ze kterých celá rodina žila si vydělávali chovem koz a pěstováním sladkých brambor. Jamesova matka a otec museli tvrdě pracovat aby uživili šest synů a stejný počet dcer. Někteří z jeho sourozenců mohli navštěvovat malinkou školu dole ve vesnici, ale James radši trávil čas s dědečkem farmařením a staráním se o kozy.

   Zatímco Jamesův otec neměl žádné vzdělání, jeho matka uměla číst a tak spolu trávili každý večer četbou novin a její Bible. Takto získal James přehled o problémech a dění ve zemi a důkladně poznal Bibli. Nikdy se nenaučil číst ani psát, ale matčina výuka mu v budoucím životě velice pomohla.

   Jako mladý prošel několika zaměstnáními než skončil jako údržbář na malém, leč prosperujícím letišti v Montego Bay. Jeho rodina a přátelé byli velmi šťastní, protože najít zde práci byl téměř nadlidský úkol. Hrdinou se stal když se jeden večer na letišti zřítilo Kolumbijské letadlo. Zatímco kusy letadla ležely všude kolem a hořely na přistávací dráze, James riskoval vlastní život nehledě na plameny a snažil se zachránit tolik lidí kolik se jen dalo.

   Jeho víra v Rastafari sílila. Jak přemýšlel o slovech bratrů a sester kolem sebe, stále více si uvědomoval různé souvislosti a přijal Rasta jako spravedlivou cestu. Přestal se holit a stříhat si vlasy. Vedoucí letiště si jej zavolal do kanceláře a vysvětlil mu, že vedení nebude tolerovat jeho vzhled a že se musí upravit. K tomuto James odpověděl "Preferuji život bez stříbra a zlata, velice Vám děkuji!", odešel z letitě a nikdy se nevrátil.

   Sebral si pár věcí a vrátil se do kopců svého dětství. Jeho blízcí byli zděšeni, že kvůli své oddanosti "šílenému" Rastafari opustil dobré zaměstnání ve městě. Nikdo z nich by mu nepomohl ba ani neposkytl útočiště. Zůstal sám v malé jeskyni. Avšak netrvalo to dlouho a doslechl se o něm další rasta a přišel mu na pomoc. Spolu vybudovali malou, ale pohodlnou dvoupokojovou chýši z bambusu.

   V roce 1966 navštívil Jamaiku Haile Selassie: Přistál na letišti v Kingstonu. James, jako téměř každý rasta na ostrově, tam byl, aby dosvědčil tuto událost. "Když se dívám, vidím jeho tvář jako LVÍ! Na jeho koruně je LEV! A to letadlo kterým přilétl... i na něm je LEV!! Přestal jsem pochybovat! Žiji pro něho a žiji v něm! A nikdy nebudu mít jiného! Jo člověče!", prohlásil James. Byl to nejdůležitější den jeho života... Vidět Všemocného Otce na vlastní oči.

   Život rastamana nebyl vůbec snadný. Tehdy byli Rastas považováni za špinavce a ohavy s vlasy plnými brouků! "Ti šílenci!" Byli ustavičně pronásledováni. A to jen kvůli strachu a pověrám lidí. Někteří známí se na něj ani nepodívali! Převládajícím názorem byl ten, jenž uváděl, že žádný duševně zdravý muž by se nerozhodl chodit neupravený, odejít z domu a žít na hliněné podlaze v domě z trávy, hluboko v pralese! Ale James nebyl tichý, plachý jednotlivec. Když viděl nespravedlnost, dělal vše co mohl aby ji zastavil slovy o síle a pravdě! Proto byl několikrát zadržen a mučen. Nikdy se nechoval násilně, to jeho slova nesla sílu a naléhavost.

   Jednou se pokusil zachránit obrovský strom mangovníku u cesty, která vedla do pralesa. Měl být pokácen a on naléhal, že nikdo by neměl ničit strom, jež nabídl jídlo a stín kolemjdoucím... Strom, jež nikomu neuškodil a nikomu nestál v cestě. Ztloukli ho a mysleli si, že ho zabili. Donesli ho tedy do márnice, známé jako ' dům mrtvých '. K úžasu všech, přišel k vědomí, postavil se, opustil budovu a zamířil ke své bambusové chýši.

   Jindy se zase objevil u vesnického kostela a naléhal, ať přestanou bít na železný zvon, jelikož ten kov symbolizuje zotročení a nikdy by už neměl být užíván! Požadoval od faráře, aby přestal lhát lidem a řekl jim pravdu. Byl zadržen a musel strávit nějaký čas ve věznici pro vyvolávání nepokojů

   Často lidé prostě lhali policii a tvrdili že ukradl kozu nebo plenil jejich pole, jen aby se ho zbavili. Byl si vědom toho, že lidé ze strachu napáchají spoustu špatností a nikdy se nesnažil pomstít těm, kteří ho udali. Vždy říkal "Jah je spravedlivý soudce!". V době mezi 60. a 70. lety se Rastafari stávalo známějším a někteří mladí odešli do kopců kde James žil, stavěli vlastní chýše a tak byly kopce osídleny mnoha mladými Rastas.

   Lidé v nedalekých vesnicích se jen neochotně smiřovali s tímto faktem. Jak to, že tito Rastas jsou tak atraktivní pro cizince? A pro mladé z vesnice? Jedno nedělní ráno vpadla do kopců policie a prohlašovala, že James a ostatní patří k výrobcům marihuany. Ztloukli je a zavřeli. V soudní síni o týden později James řekl soudci že Babylon nemůže zničit Rastafari a naštvaný soudce ho odsoudil k 3 rokům vězení. Ostatním byly vyměřeny tresty v délce 6 měsíců až 1 rok.

   Jamesovy tři roky ve vězení byly tvrdé, ale udržoval si svou víru, sílu a pravdu. Stal se známým pod přezdívkou "Jah Lightening", po prvním incidentu ve vězeňském holičství. Jakmile vstoupil do místnosti začalo hřmět. Když holič ustřihl první dreadlock a ten dopadl na podlahu, blesk udeřil do vodojemu vězení a veškerá voda vytryskla ven! Holič byl natolik vystrašený, že zavolal superintendanta. Všichni ve vězení o tom začali mluvit. Bylo z toho hotové pozdvižení! James si získal úctu jako mocný muž a jeho laskavost a spravedlnost se stala známou. Když jeho tři roky uplynuly, zamířil ke svým kopcům v Hanoveru a našel jen trosky. Téměř všichni byli pryč. Jeho chýše byla spálena a místní venkovan choval krávy na místě kde bylo předtím jeho pole. James vystavěl jinou chýši hlouběji v buši, rozhodnut žít v harmonii s přírodním dílem Všemocného. Zbytek komunity se rozptýlil a jen jeden bratr zůstal s ním v kopcích. Soužení může být tvrdé a jen jedinec se skutečně silným srdcem může přežít. Mnoho lidí zkoušelo to co James. Nevydrželi, Jamese však soužení dělalo stále silnějším a jeho víra v Jaha Rastafariho nikdy nepolevila! Stal se známým jako milující muž a často byl navštěvován těmi, jež hledali pravdu a moudrost.

   James prožil svůj život jako spravedlivý muž. Roky klidného rozjímání a harmonická Rasta Livity v buši mu dala moudrost. Jeho láska byla povznášející. Miloval svůj život a věděl, že žil, žije a navždy bude žít v srdci Všemocného tvůrce... Jah... Rastafari! Známý, viděný, ceněný a draze milovaný bratry a sestrami.

   I&I Rastafari dávám díky a chválu Nejvyššímu za požehnání, shovívavost, harmonii, společnost a lásku Nejvyššího v tomto životě. Mír a vědění všem kdo si našli čas číst tento příběh... nikdy nekončící příběh jedné lásky...

  Související články:


[Aktuální známka: 2,00 / Hodnoceno: 9x ]Autor: Dawgie | Vytisknout článek | Zdroj: www.rastaspeaks.comVyhledávání na webu

rozšířené hledání
 

  Podporujeme
Náhodný odkaz
na partnera