KnihovnaPříběhy Tóry

Hodnocení: 2,00
Hodnotilo: 1


Hlasovat mohou jen registrovaní užívatelé

Zpět

Příběhy Tóry

Autor: Divecký, Jan
Vydavatel: P3K
Rok vydání: 2005
Počet stran: 142
Jazyk: Čeština
ISBN:
Kategorie: Spisy

Popis:
Tóra je hebrejský výraz znamenající „nauku“, který je odvozený od slova horaa neboli „instrukce, návod, učení“. Většinou tímto rozumíme Pět knih Mojžíšových (Tanach), stejný výraz se užívá i pro veškerou náboženskou nauku judaismu, včetně ústní tradice atd. Pěti knihám Mojžíšovým se také říká chumaš (nebo lépe chamiša chumšej tora). Pokud máme na mysli na pergamenu psaný svitek, hovoříme vždy o sefer tora.

Úryvek:
Má každý člověk možnost napravit se a učinit pokání? Je vždy šance včas předejít trestu projevem „účinné lítosti“? Proč zatvrdil Bůh faraonovo srdce a tím mu zabránil se napravit? Podobně se můžeme ptát v případě talmudického Eliši ben Avuji, učitele rabi Meira, který se v době po zničení druhého Chrámu vzdal Tóry a který denně slýchával nebeský hlas, vyzývající všechny odpadlíky k nápravě a zdůrazňující, že pouze on, Eliša ben Avuja, má cestu zpět zahrazenou. Rabíni v Talmudu ovšem zdůrazňují, že v Elišově případě nebesa sice odmítla hříšníkovi pomáhat, přesto mu ponechala možnost vlastní nápravy. Ale právě tato možnost chyběla faraonovi, kterému Bůh sám zatvrdil srdce. Jak mohl být faraon potrestán? Vždyť nezbytnou podmínkou odměny a trestu je svobodná vůle člověka! Tuto otázku si klade Gemara a uvádí odpověď rabi Jochanana, který říká: „Hříšník je několikrát varován a neuposlechne-li podruhé a potřetí, je před ním zamčena brána pokání, aby mohl být za svá provinění potrestán.“

Další knihy od autora:
Etiopie v letech 1923 - 1935
Vyhledávání na webu

rozšířené hledání
 

  Podporujeme
Náhodný odkaz
na partnera