KnihovnaNázev: C E F H J K L M N O P R T V
Autor: A B C D F G H K L M N O P S W Z
Příběhy Tóry Příběhy Tóry

Autor: Divecký, Jan
Popis:
Tóra je hebrejský výraz znamenající „nauku“, který je odvozený od slova horaa neboli „instrukce, návod, učení“. Většinou tímto rozumíme Pět knih Mojžíšových (Tanach), stejný výraz se užívá i pro veškerou náboženskou nauku judaismu, včetně ústní tradice atd. Pěti knihám Mojžíšovým se také říká chumaš (nebo lépe chamiša chumšej tora). Pokud máme na mysli na pergamenu psaný svitek, hovoříme vždy o sefer tora.

Celkový počet knih v kategorii: 1
Vyhledávání na webu

rozšířené hledání
 

  Podporujeme
Náhodný odkaz
na partnera